Kirurške i nekirurške intervencije u slučajevima infekcija abdominalnih aortnih presadaka

Uvod

Infekcije abdominalnih aortnih presadaka spadaju u ozbiljne komplikacije koje mogu nastati nakon operacije aneurizme aorte. Moguće ih je liječiti na dva načina: kirurški ili nekirurški. Danas se kirurška metoda smatra zlatnim standardom i najčešće se koriste dvije metode. Jedna uključuje uklanjanje i zamjenu inficiranog presatka, a druga se svodi na premosnicu inficiranog presatka. Nekirurške metode općenito podrazumijevaju dugotrajno liječenje antibioticima. Nekirurški tretman uklanja opasnost od mogućih komplikacija kirurškog zahvata, ali nužno je višemjesečno ili doživotno uzimanje antibiotika. Trenutno ne postoji zajedničko mišljenje o tome koji način (kirurški ili nekirurški) ima najveću učinkovitost u rješavanju poteškoća nastalih kod infekcija abdominalnog aortnog presatka. U hitnim ili složenim situacijama, kao što je pucanje presatka, kirurški put je jedini mogući, dok za one kod kojih njihovo stanje ne dopušta kirurški zahvat, poželjnija je primjena nekirurške metode. Međutim, u situacijama koje nisu hitne obično su osobne sklonosti one koje imaju utjecaj na konačnu odluku pružatelja zdravstvene skrbi. Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je ocijeniti i usporediti učinke kirurške i nekirurške intervencije u slučaju infekcije abdominalnih aortnih presadaka.

Značajke istraživanja

Pretražena su randomizirana kontrolirana istraživanja u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više terapijskih skupina. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do prosinca 2019. godine. Nije bilo istraživanja prikladnih za uključenje u ovaj sustavni pregled. Trenutno nema dovoljno dokaza koji bi omogućili donošenje zaključaka o učincima kirurške ili nekirurške intervencije na infekcije abdominalnog aortnog presatka.

Zaključak

Potrebna su dodatna multicentrična randomizirana kontrolirana istraživanja kako bi se utvrdila najučinkovitija metoda liječenja infekcije aortnog presatka. Time bi se mogle formirati smjernice “zlatnog standarda“ kako bi svi pacijenti mogli uživati jednaku razinu liječenja, bez obzira na mjesto njihovog liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Patricija Masnica. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information