Najbolja terapija za osobe s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica koje nisu liječene, bez ciljane mutacije i umjereno oštećenog općeg tjelesnog stanja

Ključne poruke

– Poželjna kemoterapija za osobe s umjereno oštećenim općim tjelesnim stanjem (engl. performance status, PS) s karcinomom pluća nemalih stanica (engl. non-small cell lung cancer, NSCLC) i koje nikada prije nisu primale liječenje trebala bi sadržavati dva lijeka, od kojih je jedan lijek na bazi platine.

– Iako je rizik od oštećenja koštane srži veći kod lijekova na bazi platine, ti su događaji često relativno blagi i lako ih je zbrinuti.

– Nismo mogli procijeniti učinke imunoterapije na osobe umjereno oštećenog općeg stanja.

Što je rak pluća nemalih stanica?

Rak pluća je najčešći uzrok smrti povezanih s rakom u cijelom svijetu, a rak pluća nemalih stanica je najčešći podtip. U vrijeme postavljanja dijagnoze bolest je već proširena u više od polovice svih slučajeva. U tumorima manjeg broja ljudi kojima je dijagnosticiran karcinom pluća nemalih stanica koji se proširio na druge dijelove tijela mogu se pronaći specifične mutacije, koji se liječe drugačije nego tumori koji su bez takvih mutacija.

Kako se može liječiti rak pluća nemalih stanica?

Rak pluća nemalih stanica se može liječiti samo lijekovima koji produljuju život kao što je kemoterapija (lijek koji se koristi za uništavanje stanica raka) ili imunoterapija (lijek koji jača imunosni sustav osobe i pomaže tijelu pronaći i uništiti stanice raka). Odabir najboljeg liječenja ovisi o općem zdravstvenom stanju osobe. To se stanje određuje pomoću ljestvice od 0 (bez simptoma) do 5 (mrtav). Nema rasprave o liječenju u relativno zdravih ljudi (ocjena općeg stanja 0 ili 1), jer oni često relativno dobro podnose navedene oblike liječenja. Osobe s lošijim općim zdravstvenim stanjem (s ocjenom 3 ili 4) u većini slučajeva primaju samo potpornu njegu. Međutim, iako predstavljaju 20% do 30% svih dijagnosticiranih osoba, najbolje liječenje za osobe s umjerenim oštećenjem općeg zdravstvenog stanja (ocjena 2) nije jasno, jer oni često ne sudjeluju u ispitivanjima.

Što smo željeli saznati?

Naš je cilj bio istražiti najbolju terapiju za osobe s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica, bez specifične mutacije, s ocjenom općeg zdravstvenog stanja 2.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražili smo medicinske baze podataka za klinička ispitivanja koja su uspoređivala liječenja za uznapredovali rak pluća nemalih stanica s najboljom potpornom njegom ili drugim načinima liječenja.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 22 ispitivanja; 20 ih je uspoređivalo različite vrste kemoterapije, a dva su uspoređivala kemoterapiju s imunoterapijom.

Ključni rezultati

Osobe liječene kemoterapijskim protokolima sa dva lijeka, uključujući lijek na bazi platine, imale su duže preživljenje od osoba liječenih kemoterapijom bez lijeka na bazi platine. Međutim, ovi ljudi su imali više nuspojava, posebno s negativnim utjecajem na koštanu srž (tvar koja se nalazi u središtu kostiju), što je rezultiralo privremenim nedostatkom crvenih i bijelih krvnih stanica, te trombocita. Nekoliko ispitivanja koja su analizirala kvalitetu života povezanu sa zdravljem koristila su različite metode mjerenja. Nismo pronašli razliku u kvaliteti života kada smo promatrali ta ispitivanja pojedinačno. Pronašli smo dva djelomično objavljena ispitivanja koja su istraživala učinak imunoterapije, a koja nisu otkrila nikakvu korist u preživljavanju u usporedbi s kemoterapijom.

Koja su ograničenja dokaza?

Umjereno smo uvjereni u rezultate da kemoterapija na bazi platine povećava preživljenje. Također smo umjereno sigurni u dokaze koji procjenjuju vrijeme do progresije bolesti jer su u svim uključenim ispitivanjima i istraživači i sudionici ispitivanja bili potpuno svjesni koje su terapije primili. To može dovesti do značajne pristranosti. Osim toga, imamo malo povjerenja u dokaze o toksičnosti jer se dokazi temelje na malom broju ispitivanja s proturječnim rezultatima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 17. lipnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Šuto Pavičić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information