Intervencije za smanjenje štetne upotrebe alkohola u zemljama s niskim i srednje visokim dohotkom

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Štetna upotreba alkohola jedan je od glavnih čimbenika svjetskog opterećenja bolešću. U zemljama s niskim i srednje visokim dohotkom štetna upotreba alkohola raste. Međutim, usluge su za sprječavanje i liječenje štetne upotrebe alkohola ograničene. Nedostatku dostupnih usluga pridonosi i ograničenost podataka o tome koji su intervencijski pristupi učinkoviti u smanjenju štetne upotrebe alkohola i jesu li ti pristupi provedivi i prihvatljivi u okolini s malim resursima. Za sprječavanje stvaranja fizičkog, psihičkog i društvenog tereta štetne upotrebe alkohola važno je da su dostupne učinkovite intervencije za smanjenje štete povezane s alkoholom.

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Cilj je ovog sustavnog pregleda sažimanje dokaza o tome mogu li psihosocijalne i farmakološke intervencije smanjiti štetnu upotrebu alkohola u zemljama s niskim i srednje visokim dohotkom. Također nam je cilj procijeniti sigurnost tij intervencija i broj ljudi koji ostaje u terapijskom postupku do njegova kraja.

Rezultati pronađenih istraživanja

Pronašli smo 66 nasumičnih kontroliranih istraživanja koja su procjenjivala učinak intervencija na smanjenje štetne upotrebe alkohola. Većina je istraživanja procjenjivala psihosocijalne intervencije (n = 52 istraživanja), šest je procjenjivalo samo farmakološke intervencije, a osam je procjenjivalo kombinirane farmakološke i psihosocijalne intervencije.

Većinu uključenih istraživanja financirale su vladine agencije (36 istraživanja), a nakon njih nekoliko javnih i privatnih ulagača (osam istraživanja) te privatne zaklade (pet istraživanja). Sedamnaest istraživanja nije navelo izvor financijskih sredstava.

Nismo sigurni smanjuju li kratke i druge psihosocijalne intervencije štetnu upotrebu alkohola. Kombinirane farmakološke i psihosocijalne intervencije mogu smanjiti štetnu upotrebu alkohola u usporedbi sa psihosocijalnim intervencijama u kombinaciji s placebom, ali je sigurnost dokaza ocijenjena kao niska. Nisu pronađena istraživanja koja su promatrala učinak isključivo farmakoloških intervencija na štetnu upotrebu alkohola. Nismo pronašli dokaze o razlici stope retencije u različitim uvjetima istraživanja ni za jednu vrstu intervencije.

Pouzdanost dokaza: Pouzdanost dokaza o učinku kratkih i drugih psihosocijalnih intervencija na štetnu upotrebu alkohola bila je vrlo niska zbog nedostatka zasljepljivanja, opadanja sudionika iz istraživanja i nepotpunih podataka o ishodima, selektivnog izvještavanja o ishodima, visokoj heterogenosti te razlikama u populacijama pacijenata. Pouzdanost dokaza o učinku kombiniranih farmakoloških i psihosocijalnih intervencija na štetnu upotrebu alkohola bila je niska zbog nedostatka zasljepljivanja, zbog nepotpunih podataka o ishodima te heterogenosti ispitivanih farmakoloških intervencija. Nijedno istraživanje nije procjenjivalo učinak isključivo farmakoloških intervencija na štetnu upotrebu alkohola.

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 12. prosinca 2021. godine.

Koji su sljedeći koraci?

Potrebno je daljnje istraživanje intervencija za smanjenje štetne upotrebe alkohola kako bi se riješila neka ograničenja opisana u ovom sustavnom pregledu. Potrebna su istraživanja koja bi procjenjivala slične intervencije u različitim istraživanjima i kontekstima kako bi se povećala mogućnost generalizacije i razumjele karakteristike učinkovite intervencije i za nju potrebni uvjeti. Istraživanja moraju koristiti alate za mjerenje koji su prikladni za proučavanu populaciju. Na kraju, istraživanja moraju biti osmišljena tako da smanjuju rizik od pristranosti, koje dovodi do visokog stupnja nesigurnosti u rezultate navedene u ovom sustavnom pregledu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Maks Prpić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information