Koliko su učinkoviti lijekovi koji se daju uz antipsihotike u sprječavanju povećanja tjelesne težine kod osoba sa shizofrenijom?

Ključne poruke

- Metformin može biti učinkovit u sprječavanju povećanja tjelesne težine uzrokovanog antipsihoticima.

- Antagonisti H2 receptora i modulatori monoamina mogu biti blago učinkoviti u sprječavanju povećanja tjelesne težine uzrokovanog antipsihoticima.

- Buduća istraživanja trebala bi uključiti više ispitanika i pratiti ih tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Što su antipsihotici?

Antipsihotici su lijekovi koji se koriste za liječenje simptoma psihoze, poput halucinacija, deluzija i agitiranosti. Često se koriste za liječenje osoba sa shizofrenijom. Primjeri antipsihotika su haloperidol (Haldol), klorpromazin (Thorazine), olanzapin (Zyprexa) i risperidon (Risperdal).

Shizofrenija i povećanje tjelesne težine

Osobe sa shizofrenijom imaju dvostruko veću vjerojatnost da budu prekomjerne tjelesne težine u usporedbi s općom populacijom, što bi moglo biti rezultat loše prehrane i neaktivnog načina života. Prekomjerna tjelesna težina može dovesti do drugih zdravstvenih problema, poput bolesti srca, moždanog udara i šećerne bolesti.

Nažalost, neželjeni učinak antipsihotika je povećanje tjelesne težine. Ponekad se osobama sa shizofrenijom uz antipsihotike daju dodatni lijekovi (tzv. 'add-on' lijekovi) kako bi se spriječilo dodatno povećanje tjelesne težine. Ti dodatni lijekovi mogu spriječiti nastanak osjećaja gladi kod bolesnika ili im pomoći da se osjećaju sitima. Obično su to lijekovi razvijeni za druge svrhe, poput metformina koji je lijek za liječenje šećerne bolesti te fluoksetina koji je antidepresiv.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Željelo se saznati jesu li dodatni lijekovi za sprječavanje povećanja tjelesne težine uzrokovanog antipsihoticima učinkoviti kod osoba sa shizofrenijom.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražila su se istraživanja koja su ispitivala bilo koji lijek koji se daje uz antipsihotike kako bi se spriječilo povećanje tjelesne težine kod osoba sa shizofrenijom. Sudionici istraživanja mogli su biti bilo koje dobi i spola, ali su morali imati dijagnozu shizofrenije ili sličnog oboljenja. Morali su biti odabrani nasumično kako bi primili ili lijek za sprječavanje povećanja tjelesne težine ili placebo (lažni lijek) ili nisu dobili dodatan lijek (standardna terapija).

Rezultati istraživanja su uspoređeni i sažeti te je ocijenjena razina pouzdanosti dokaza, temeljeno na čimbenicima poput metoda istraživanja i veličine uzorka.

Ključni rezultati

Pronađeno je 17 istraživanja s 1388 sudionika koja su analizirala učinke dodatnih lijekova za sprječavanje povećanja tjelesne težine uzrokovanog antipsihoticima. Dodatni lijekovi bili su metformin, topiramat, antagonisti H2 receptora, modulatori monoamina, modulatori monoamina uz betahistin, melatonin i samidorfan. Istraživanja su bila kratka, u trajanju od 6 do 24 tjedna. Također su bila i mala, sa samo 63 sudionika u prosjeku – najmanje je uključilo samo 14, najveće 561 sudionika.

Istraživanja provedena do danas sugeriraju da:

- metformin može biti učinkovit u sprječavanju povećanja tjelesne težine te se dobro podnosi u usporedbi sa standardnom terapijom (5 istraživanja, 232 sudionika);

- antagonisti H2 receptora, poput nizatidina, famotidina i ranitidina, ili modulatori monoamina, poput reboksetina i fluoksetina mogu potencijalno biti učinkoviti u sprječavanju povećanja tjelesne težine uzrokovanog antipsihoticima;

- topiramat vjerojatno nije učinkovit u sprječavanju povećanja tjelesne težine uzrokovanog antipsihoticima.

Koja su ograničenja dokaza?

Razina pouzdanosti u dokaze je ograničena jer je pronađen samo mali broj istraživanja za pojedini dodatni lijek. Istraživanja su obuhvatila ograničen broj sudionika te su bila kratkog trajanja.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Antonela Lešić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information