Nefarmakološke intervencije za prevenciju zgrušavanja izvantjelesne cirkulacije tijekom kontinuirane bubrežne nadomjesne terapije

O čemu se radi u ovom Cochraneovom sustavnom pregledu?

Akutna ozljeda bubrega (engl. acute kidney injury, AKI) veliki je problem u osoba s teškom bolešću. U slučajevima teškog AKI-ja, neophodna je nadomjesna bubrežna terapija/dijaliza pomoću izvantjelesne cirkulacije. Kontinuirana bubrežna nadomjesna terapija provodi se kontinuirano tijekom 24 sata. Zgrušavanje kruga kontinuirane nadomjesne bubrežne terapije može ometati ovaj oblik liječenja. Kako bi to spriječili, proučavane su razne nefarmakološke (bez upotrebe lijekova) intervencije. Cilj je bio sažeti trenutne dokaze o učinkovitosti nefarmakoloških intervencija za sprječavanje zgrušavanja izvantjelesnih krugova tijekom kontinuirane nadomjesne bubrežne terapije.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražen je Cochraneov specijalizirani registar za bolesti bubrega i transplantacije do 25. siječnja 2021. godine. Ovaj pregled sažeo je rezultate 20 randomiziranih ispitivanja koje su uključivala 1,143 osobe.

Rezultati istraživanja

Utvrđeno je da je kvaliteta 20 uključenih ispitivanja bila niska, a broj randomiziranih ispitanika malen. Većina uključenih ispitivanja nije pratila smrtnost kao ishod. Utvrđeno je da kontinuirana venska hemodijafiltracija, u usporedbi s kontinuiranom venskom hemofiltracijom, može produljiti životni vijek kruga. Osim toga, hemofiltracija prije razrjeđenja, u usporedbi s hemofiltracijom nakon razrjeđenja, duži kateter sa vrhom u desnom atriju, u usporedbi s kraćim kateterom sa vrhom u gornjoj šupljoj veni, kao i površinski modificirani kateter s dvostrukim lumenom, u usporedbi sa standardnim kateterom s dvostrukim lumenom, mogu produžiti životni vijek kruga. Međutim, veći protok krvi u usporedbi sa standardnom brzinom protoka krvi možda neće utjecati na životni vijek kruga. Sveukupno, podaci su bili ograničeni i vrlo niske razine pouzdanosti.

Zaključci

Učinci nefarmakoloških intervencija u osoba s akutnom bubrežnom ozljedom koje primaju kontinuiranu bubrežnu nadomjesnu terapiju ostaju nejasni. Potrebna su istraživanja koja će procjenjivati životni vijek kruga izvantjelesne cirkulacije, kao i druge klinički važne ishode.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Ana Perko. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information