Usporedba transkateterske i kirurške implantacije aortnog zalistka za tešku aortnu stenozu u pacijenata s niskim kirurškim rizikom

Istraživačko pitanje

Poboljšava li transkateterski pristup, u usporedbi s otvorenom operacijom na srcu, ishode za pacijente s malim kirurškim rizikom koji boluju od teške aortne stenoze?

Dosadašnje spoznaje

Aortna stenoza (AS) je suženje na ušću lijeve srčane klijetke (na mjestu spajanja s aortom). To je stanje koje se obično s vremenom pogoršava. Bolest može biti blaga, umjerena, teška, i vrlo teška; težinu bolesti određujemo ultrazvučnim pregledom srca i drugim simptomima. Kada bolest jednom postane teška, kirurška zamjena zalistka postaje glavni oblik liječenja. Altenativno, zalistak se može zamijeniti i postupkom koji se naziva transkateterska implantacija aortnog zalistka (engl. transcatheter aortic valve implantation, TAVI). Takav pristup poboljšava ishode liječenja onih pacijenata koji se ne mogu operirati ili imaju visok ili umjeren rizik od operacije. Još uvijek nije jasno je li TAVI koristan onim pacijentima koji boluju od teškog oblika AS s malim kirurškim rizikom.

Razdoblje pretraživanja literature

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do travnja 2019. godine. Autori su pretražili literaturu i pronašli 3,092 potencijalno važna istraživanja. Nakon pregleda svakog od njih, pronašli su 13 objavljenih znanstvenih članaka koja su opisala četiri klinička istraživanja koja bi mogla pomoći u odgovoru na istraživačko pitanje.

Značajke istraživanja

Četiri klinička istraživanja obuhvatila su 2,818 sudionika koji su bili nasumično podijeljeni u skupinu koja je podvrgnuta TAVI-ju ili skupinu koja je podvrgnuta kirurškoj operaciji zamjene aortnog zalistka (engl. surgical aortic valve replacement, SAVR). Istraživanje je provedeno u više ustanova u Australiji, Kanadi, Francuskoj, Japanu, Nizozemskoj, Novom Zelandu, SAD-u, Danskoj i Švedskoj.

Ključni rezultati

Dokazi umjerene sigurnosti iz kliničkih pokusa pokazuju da, kratkoročno (tj. tijekom hospitalizacije i do 30 dana od zahvata) ima vrlo malo ili nema razlike između TAVI-ja i SAVR-a u riziku od smrti od bilo kojeg uzroka, moždanog udara, infarkta miokarda, ili smrti od uzroka povezanih sa srcem (npr. smrt od infarkta miokarda ili zatajenja srca). Dokazi niske sigurnosti pokazuju da TAVI može smanjiti rizik od ponovne hospitalizacije u usporedbi sa SAVR-om. Autori nisu sigurni utječe li TAVI, u usporedbi s SAVR-om, na trajanje bolničkog liječenja, iako se čini da je povezan s kraćim trajanjem hospitalizacije. Dokazi visoke kvalitete pokazuju da je manje ljudi imalo atrijsku fibrilaciju (oblik nepravilnog srčanog ritma), akutnu ozljedu bubrega (prekid krvi u bubregu) i krvarenje u skupini koja je podvgnuta TAVI-ju u usporedbi sa SAVR-om. Međutim, dokazi umjerene sigurnosti pokazuju da TAVI povećava rizik od implantacije trajnog srčanog stimulatora (engl. pacemaker, uređaj koji se ugrađuje kako bi održavao srčani ritam), u usporedbi s SAVR-om.

Kvaliteta dokaza

Autori smatraju kako je sveukupna kvaliteta dokaza umjerena za većinu relevantnih ishoda (smrt, moždani i srčani udar i rizik postavljanja trajnog srčanog stimulatora), s izuzetkom ishoda ponovne hospitalizacije (dokazi niske kvalitete) i trajanja hospitalizacije (dokazi vrlo niske kvalitete). Dokazi o atrijskoj fibrilaciji, akutnoj ozljedi bubrega i krvarenju bili su visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information