Ivabradin kao pomoćno liječenje kroničnog srčanog zatajenja

Cilj sustavnog pregleda

Autori sustavnog pregleda procjenjivali su učinak ivabradina (u sklopu kratkotrajnog (manje od 6 mjeseci) ili dugotrajnog (više od 6 mjeseci) liječenja) u pacijenata koji imaju srčano zatajenje i očuvanu (HFpEF, ejekcijska frakcija lijeve klijetke 50% ili viša) ili smanjenu (HFrEF, ejekcijska frakcija lijeve klijetke manja od 40%) ejekcijsku frakciju.

Ključne poruke

Dugotrajna uporaba ivabradina ne smanjuje smrtnost od kardiovaskularnih uzroka u osoba sa HFrEF. Nadalje, nema razlike između dugotrajnog liječenja ivabradinom ili placebom (neaktivnom tvari), uobičajenom njegom ili izostankom liječenja i stope ozbiljnih neželjenih učinaka u osoba s HFrEF.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Srčano zatajenje često je stanje do kojeg dolazi kada je srčani mišić preslab kako bi učinkovito izbacivao krv, što dovodi do simptoma poput nedostatka daha, umora, otoka nogu i ograničenog podnošenja napora. Otprilike polovica onih koji boluju od zatajenja srca umre pet godina od postavljanja dijagnoze. Nekoliko se vrsta lijekova koristi za liječenje srčanog zatajenja, a cilj ovog sustavnog pregleda bio je saznati utječe li ivabradin na preživljenje. Sedam istraživanja je procjenjivalo učinak kratkotrajnog (manje od 6 mjeseci) liječenja ivabradinom, i jedanaest istraživanja je pratilo učinak dugotrajnog liječenja (više od 6 mjeseci) ivabradinom. U jednom istraživanju nije bilo informacija o trajanju liječenja ivabradinom.

Ključni rezultati

Autori su pronašli 19 randomiziranih kontroliranih istraživanja (vrsta istraživanja u kojem su sudionici nasumično podijeljeni u više skupina liječenja) u kojima se procjenjivao učinak ivabradina. Istraživanja su uključivala 19,628 sudionika. Jedanaest istraživanja se usredotočilo na HFrEF, tri istraživanja na HFpEF, i jedno istraživanje na srčano zatajenje s umjereno ograničenom ejekcijskom frakcijom (HFmrEF); za ostala istraživanja nije bilo informacija o vrsti srčanog zatajenja.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information