Intervencije tjelesne aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje ljudi tijekom i nakon liječenja od karcinoma debelog crijeva

Dosadašnje spoznaje

Karcinom debelog crijeva treći je najčešće dijagnosticirani karcinom u svijetu. Dijagnosticiranje i liječenje karcinoma debelog crijeva može negativno utjecati na tjelesno i mentalno zdravlje osobe. Nuspojave uključuju smanjenu razinu kondicije i povećani umor. Ljudi su također izloženi riziku da im se karcinom vrati nakon liječenja, a to može izazvati strah i zabrinutost. Istraživanja programa tjelesne aktivnosti kod drugih populacija oboljelih od karcinoma pokazala su koristi u smanjenju nuspojava liječenja. S obzirom na to da aktivni ljudi imaju manje šanse za razvoj karcinoma debelog crijeva, tjelesna aktivnost može biti korisna onima s dijagnozom karcinoma debelog crijeva, ali rezultati istraživanja još nisu jasni.

Istraživačko pitanje

Ovaj je sustavni pregled proveden kako bi se utvrdilo jesu li programi tjelesne aktivnosti korisni za tjelesno i mentalno zdravlje ispitanika s karcinomom debelog crijeva i jesu li sigurni.

Ključni rezultati
Pronađeno je 16 istraživanja koja su uključivala 992 ispitanika. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2019. godine. Ispitanici su nasumično raspoređeni na program tjelesne aktivnosti ili uobičajenu njegu (bez programa tjelesne aktivnosti). Nije sigurno poboljšavaju li programi tjelesne aktivnosti tjelesnu funkciju i nije pronađen nikakav učinak programa tjelesne aktivnosti u usporedbi s uobičajenom njegom na mentalno zdravlje povezano s bolestima u istraživanjima uključenim u ovaj pregled. U osam istraživanja koja su proučavala štetne događaje nisu se dogodili ozbiljni štetni događaji. Došlo je do nedosljednosti u izvještavanju i mjerenju štetnih događaja. Ne znamo poboljšava li tjelesna aktivnost preživljavanje u bilo kojem trenutku, jer to nije proučeno niti u jednom istraživanju. U uključenim se istraživanjima predlaže da programi tjelesne aktivnosti mogu povećati aerobnu kondiciju, zdravstvenu kvalitetu života (opću dobrobit) i kratkoročno smanjiti umor. Nismo sigurni u dugoročne učinke intervencija tjelesne aktivnosti na fizičku funkciju, mentalno zdravlje povezano s bolestima, negativne učinke, fizičku spremnost, umor, težinu, zdravstvenu kvalitetu života (opću dobrobit) i razine tjelesne aktivnosti jer to nije procijenjeno ni u jednom istraživanju.

Kvaliteta dokaza
Kvaliteta dokaza je bila jako niska do osrednja, većinom zbog maloga broja ispitivanja i malog broja ispitanika te ograničenja ispitivanja.

Zaključak
Ove rezultate treba tumačiti s oprezom zbog malog broja uključenih istraživanja i kvalitete dokaza. Ovaj sustavni pregled ukazuje na potrebu za budućim visokokvalitetnim istraživanjima s dugoročnim praćenjem kako bi se procijenili učinci intervencija tjelesne aktivnosti na fizičko i mentalno zdravlje ljudi s karcinomom debelog crijeva, posebno u odnosu na sigurnost i preživljenje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Mihaela Šmehil. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information