Metilfenidat s produljenim otpuštanjem za poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću (ADHD) u odraslih

Cilj sustavnog pregleda

Ovaj sustavni pregled istražio je pozitivne i negativne učinke metilfenidata i usporedio ih s placebom ili drugim lijekovima kod odraslih osoba kojima je dijagnosticiran poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću (engl. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD). Posebna pažnja bila je usmjerena na učinke na svakodnevno funkcioniranje, kao što je broj dana izostanaka s posla i učinke na simptome ADHD-a i kvalitetu života koje procjenjuju sami pacijenti, ali i liječnik ili istraživač.

Dosadašnje spoznaje

ADHD je psihijatrijska dijagnoza koju karakteriziraju poteškoće s koncentracijom, hiperaktivnost i impulzivno ponašanje, koje često utječu na društveni život, kvalitetu rada na poslu i održavanje osobnih odnosa. Sve je više odraslih osoba dijagnosticirano s ADHD-om i uzima lijekove. Liječenje ADHD-a treba se sastojati od niza različitih pristupa, uključujući psihoterapiju, socijalne intervencije, druge tipove nemedicinskih oblika liječenja i farmakološke lijekove. Metilfenidat i amfetamin se preporučuju kao lijekovi izbora za ADHD. Metilfenidat je lijek koji povećava aktivnost središnjeg živčanog sustava (SŽS). Ovaj sustavni pregled fokusiran je na metilfenidat koji se daje u obliku tablete koja se treba uzimati jednom ili dvaput dnevno, tzv. „formulacija s produljenim oslobađanjem“. Metilfenidat je testiran u mnogim kliničkim istraživanjima na odraslima s ADHD-om, no ukupni pozitivni i negativni učinci su nesigurni zbog zabrinutosti oko dizajna istraživanja i opisivanja rezultata. Metilfenidat se koristi i kod djece i adolescenata s ADHD-om.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2021. godine. Autori su pronašli 24 istraživanja (5,066 ispitanika) s dijagnozom ADHD-a, a pronašli su i jedno istraživanje koje je u tijeku. U svakom istraživanju ispitanici su podijeljeni u dvije skupine; jedna je skupina primala metilfenidat s produljenim oslobađanjem, a druga placebo, poznat i kao „šećerna pilula“. Dva su istraživanja uključivala još jedan lijek za ADHD kao treću skupinu. Medijan dobi (tj. srednja dob s popisa svih dobi poredanih od najmlađih do najstarijih) sudionika bila je 36 godina. Istraživanja su uglavnom provođena u Europi i Sjevernoj Americi na ambulantnim bolesnicima, što znači da sudionici nisu bili hospitalizirani tijekom ispitivanja. Istraživanja su trajala oko osam tjedana. Polovicu istraživanja sponzorirale su tvrtke koje također prodaju lijekove, što je moglo utjecati na način na koji su ta istraživanja provedena.

Ključni rezultati

U usporedbi s placebom, metilfenidat u tableti s produljenim oslobađanjem smanjio je ozbiljnost simptoma ADHD-a kada su ih ocijenili sudionici, istraživači, kao i članovi obitelji ili supružnici. Metilfenidat nije smanjio broj dana izostajanja s posla, a učinak na kvalitetu života koji su ocijenili sudionici bio je neznatan. Ispitivanja nisu otkrila povećani rizik od ozbiljnih štetnih događaja, ali metilfenidat je povećao ukupan rizik od bilo kakvih štetnih događaja.

Kvaliteta dokaza

Pouzdanost ovih dokaza ocijenjena je kao „vrlo niska“, što znači da još uvijek nije sigurno nadmašuju li pozitivni učinci metilfenidata negativne učinke. Sva su istraživanja bila pod visokim rizikom od pristranosti u načinu na koji su osmišljena i provedena, što je moglo utjecati na rezultate (učiniti ih pristranima). Prema tome, prijavljeni pozitivni i negativni učinci u ispitivanjima nisu pouzdani i mogli bi se bitno promijeniti ako se provedu nova ispitivanja. Također, ograničeno je znanje o dugoročnim učincima metilfenidata, koji se često uzima godinama, jer je većina ispitivanja trajala oko osam tjedana, a samo je jedno ispitivanje trajalo 52 tjedna.

Autori su identificirali nekoliko problema s ispitivanjima: na primjer, sudionicima koji uz ADHD imaju i druge psihijatrijske dijagnoze često nije bilo dopušteno sudjelovati, iako ljudi s ADHD-om često imaju više psihijatrijskih dijagnoza, poput anksioznosti i depresije. To ograničava korisnost ispitivanja za važne skupine odraslih s ADHD-om. Također, često su smjele sudjelovati samo osobe koje su prethodno uzimale metilfenidat ili slične lijekove s dobrim rezultatima. To znači da bi istraživanja mogla podcijeniti ozbiljnost i broj ljudi koji imaju problema s uzimanjem lijekova. Kako bi se dobile pouzdanije procjene pozitivnih i negativnih učinaka metilfenidata, potrebno je provesti nova klinička ispitivanja, lišena problema istaknutih u ovom sustavnom pregledu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Daniel Biro. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information