Koliko su ultrazvuk, CT, MR, i PET-CT dobri u prepoznavanju proširenosti bolesti u oboljelih od melanoma?

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Željeli smo otkriti koje su slikovne pretrage bolje za prepoznavanje širenja bolesti u osoba s novootkrivenim melanomom (utvrđivanje stadija bolesti, engl. staging) i u osoba s mogućim recidivom melanoma (utvrđivanje proširenosti bolesti, engl. re-staging). Pregledali smo dokaze za ultrazvuk, CT, MRI, i PET-CT i u pregled uključili 39 istraživanja kako bismo odgovorili na ova pitanja.

Zašto su slikovne pretrage važne kod melanoma?

Melanom je jedan od najagresivnijih oblika raka kože, s potencijalom za metastaziranje (širenje stanica karcinoma) u limfne čvorove i druge organe. Kako bi se osiguralo da oboljeli od melanoma prime najprikladniju i najučinkovitiju terapiju, važno je identificirati je li se bolest proširila i na koje se dijelove tijela proširila. To se naziva „stagingom“, utvrđivanjem stadija bolesti. Utvrđivanje stadija bolesti se provodi kako bi se otkrilo je li se melanom proširio na regionalne limfne čvorove ili limfne čvorove blizu originalnog melanoma, na limfne čvorove u drugim dijelovima tijela, ili u organe poput jetre ili mozga (udaljene metastaze). Slikovne su pretrage alati koji se mogu koristiti kako bi se otkrilo koliko se bolest proširila. Dostupno je nekoliko novih terapijskih metoda za usporenje širenja melanoma i za liječenje proširenog melanoma.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Ovaj sustavni pregled uključuje 4 slikovne pretrage koje prikazuju tijelo na različite načine. Ultrazvuk koristi visokofrekventne zvučne valove za stvaranje slike, CT koristi ionizirajuće zračenje u obliku X-zraka (vrlo niska doza zračenja), a MR koristi velike magnete i neionizirajuće zračenje u obliku radio valova (koji nisu štetni) za stvaranje slike tijela. PET-CT zahtjeva injekciju slabe radioaktivne tvari (FDG). PET dio uređaja identificira dijelove tijela u kojima se nakuplja FDG (ukazujući na potencijalne stanice karcinoma), a CT omogućuje poboljšanje kvalitete slike i precizniju lokalizaciju područja pojačanog nakupljanja FDG. Ultrazvuk se može koristiti u kombinaciji sa relativno jednostavnim zahvatom zvanim „aspiracijska biopsija iglom“ (ABI), pri kojem se vrlo tanka igla koristi za dobivanje uzorka stanica iz limfnog čvora koji na ultrazvuku izgleda sumnjivo. Nakon toga se mikroskopom utvrđuje jesu li stanice maligne.

Slikovne se pretrage mogu koristiti u različito vrijeme nakon postavljanja dijagnoze melanoma. Liječnici mogu koristiti slikovne pretrage kako bi pregledali limfne čvorove najbliže melanomu prije zahvata biopsije sentinel limfnog čvora. Biopsija sentinel limfnog čvora uključuje uklanjanje lifmnih čvorova koji najvjerojatnije sadržavaju metastaze, kako bi ih se moglo pregledati u laboratoriju. Slikovne se pretrage mogu koristiti i nakon biopsije sentinel limfnog čvora ili u osoba s melanomom višeg rizika kako bi se utvrdilo postoji li širenje bolesti. Također se mogu koristiti u osoba koje su se ranije liječile od melanoma i u kojih postoji mogućnost da se radi o recidivu bolesti.

Koji su glavni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Ultrazvuk regionalnih limfnih čvorova prije biopsije sentinel limfnih čvorova

Pronašli smo 11 relevantnih istraživanja koja su uključivala 2,614 sudionika. Tri su istraživanja uspoređivala sami ultrazvuk sa ultrazvukom u kombinaciji s ABI. Rezultati sugeriraju da kombinirani zahvat ispravno identificira otprilike jednu petinu osoba s metastazama u limfnim čvorovima, s vrlo malo lažno pozitivnih rezultata (osobe kojima su pogrešno dijagnosticirane metastaze). Ilustracije radi, možemo zamisliti skupinu od 1000 osoba s melanomom koje će imati biopsiju sentinel limfnog čvora, od kojih 237 (24%) ima metastaze u limfnim čvorovima. Kombinacija ultrazvuka i ABI potencijalno omogućuje da se 43 osobe s metastazama u limfnim čvorovima identificira i poštedi biopsije sentinel limfnog čvora, pri čemu će 2 osobe s lažno pozitivnim rezultatima potencijalno primiti pogrešnu terapiju. Oni s metastazama u limfnim čvorovima koje ne budu dokazane ultrazvukom (lažno negativni) bit će identificirani prilikom biopsije sentinel limfnog čvora.

Snimanje cijelog tijela (otkrivanje bilo kakvih metastaza)

Pronašli smo 24 istraživanja, ali samo je u njih devet jasno naznačeno kada je u tijeku bolesti pretraga izvršena. Šest je istraživanja sa 492 sudionika ispitivalo slikovne pretrage u primarnom utvrđivanju stadija bolesti nakon potvrđene dijagnoze melanoma, dok su 3 istraživanja sa 589 sudionika ispitivala utvrđivanje proširenosti bolesti (engl. re-staging) u osoba s mogućim recidivom.

Većina istraživanja (6/9) ispitivala je PET-CT, od toga dva u usporedbi sa samim CT-om, a tri su ispitivala upotrebu ultrazvuka. Nismo pronašli odgovarajuća istraživanja o uporabi MR u ovim skupinama.

Rezultati sugeriraju da je PET-CT bolji za točnu identifikaciju osoba s metastatskim širenjem bolesti koje možda imaju recidiv (restaging) nego u osoba s novodijagnosticiranim melanomom (primarno utvrđivanje stadija bolesti). PET-CT se također doima boljim nego CT za identifikaciju proširenosti bolesti u obje skupine, ali istraživanja su vrlo mala i rezultati možda nisu pouzdani.

Koliko su pouzdani rezultati istraživanja u ovom pregledu?

U većini pregledanih istraživanja, pouzdana dijagnoza proširenosti bolesti (zlatni standard za dijagnozu) dobivena je biopsijom i praćenjem pacijenata s kliničkim procjenama i slikovnim pretragama. Često je nedostajalo detalja o tome kako su pacijenti praćeni i koje su pretrage korištene. Mnoga istraživanja nisu uključivala sudionike u jasno definiranim vremenskim točkama u tijeku bolesti, što je otežavalo procjenu relevantnosti njihovih rezultata. Izvještavanje o primjeni i tumačenju pretraga bilo je loše.

Na koga se rezultati ovog sustavnog pregleda mogu primijeniti?

33 istraživanja provedena su u Europi (85%), a ostatak u Sjevernoj Americi (4), Aziji (1), i Oceaniji (1). Prosječna dob sudionika istraživanja bila je između 50 i 67 godina, a otprilike polovica su bili muškarci. Istraživanja su većinom uključivala osobe s melanomom bilo kojeg dijela tijela, ali 2 su uključivala samo osobe s melanomom glave ili vrata. Istraživanja su često uključivala osobe s različitim stadijima bolesti, stoga nismo mogli utvrditi preciznost pretraga za osobe u svakom pojedinom stadiju bolesti. Istraživanja su bile mala i njihovi rezultati ne odgovaraju nužno situaciji u stvarnom svijetu.

Što ovi rezultati znače?

Postoji ponešto dokaza u prilog korištenju kombinacije ultrazvuka i ABI prije biopsije sentinel limfnog čvora, ali potrebno je utvrditi isplativost takve pretrage. Dostupni su ograničeni dokazi za snimanje cijelog tijela za primarno utvrđivanje stadija bolesti ili re-staging bolesti. Dostupni dokazi usredotočeni su na PET-CT; malo je usporedbi s CT-om, a nema usporedbe s MR-om. Buduća istraživanja trebaju promatrati više od točnosti pretraga i moraju uzeti u obzir učinke različitih slikovnih pretraga na odluke o liječenju pacijenata.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do svibnja 2016. godine.*

* U ovim istraživanjima biopsija i kliničko praćenje ili slikovno praćenje bili su zlatni standardi dijagnoze (metode utvrđivanja konačne dijagnoze).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Igor Vlašiček. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information