Obrazovne intervencije za zdravstvene djelatnike koji liječe osobe s KOPB-om u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Dosadašnje spoznaje:

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je česta bolest pluća koja se može spriječiti i liječiti. KOPB otežava ulazak zraka u pluća i izlazak iz njih. Simptomi uključuju otežano disanje, kašalj, višak sluzi i pištanje. KOPB može imati ogroman utjecaj na život osobe i dovesti do lošeg zdravlja. 

Istraživačko pitanje:

Koji dokazi postoje za obrazovne intervencije koje su dostupne zdravstvenim djelatnicima koji liječe KOPB u primarnoj zdravstvenoj zaštiti?

Metode pretraživanja:

Kako bismo pronašli relevantna istraživanja, pretražili smo šest online baza podataka, registre ispitivanja i popis referenci uključenih istraživanja, za istraživanja objavljena do svibnja 2021. godine. 

Kriteriji uključenja:

Uključili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja (RCT) ili istraživanja sličnog dizajna koja su uspoređivala skupinu zdravstvenih djelatnika ili pacijenata (ili oboje) koji su primali intervenciju sa skupinom koja je primala uobičajenu skrb (bez intervencije) ili koja je primala drugačiju intervenciju. Uključili smo istraživanja koja su proučavala obrazovne intervencije usmjerene na sve zdravstvene djelatnike uključene u liječenje KOPB-a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 

Ključni rezultati:

Pronašli smo 38 istraživanja, od kojih je 36 testiralo intervencije u odnosu na uobičajenu skrb, a sedam ih je uspoređivalo dvije ili više različitih vrsta intervencija. U istraživanjima je korišten niz jednostavnih do složenih intervencija, uključujući edukaciju zdravstvenih djelatnika putem sesija, radionica ili online modula (31 istraživanje), pružanje alata za podršku praksi ili kompleta alata (10 istraživanja), pružanje smjernica kliničke prakse za KOPB (devet istraživanja) i obuka o testovima plućne funkcije (pet istraživanja). 

Istraživanja koja smo pronašli bila su vrlo različita u vidu sudionika, vrste intervencija, mjesta primjene intervencija i vrste i načina mjerenja ishoda. Zbog tih razlika i problema s načinom na koji su istraživanja provedena, uglavnom smo smatrali da je ukupna kvaliteta dokaza bila niska ili vrlo niska.

Na temelju trenutačnih dokaza nismo uspjeli utvrditi učinke edukacijskih intervencija za zdravstvene djelatnike na udio dijagnoza KOPB-a potvrđenih testovima plućne funkcije, udio bolesnika s KOPB-om koji su sudjelovali u plućnoj rehabilitaciji (specijalizirana edukacija i vježbe za poboljšanje disanja ) i udio pacijenata s KOPB-om kojima su propisani lijekovi za pluća/disanje koji su bili u skladu s preporučenim smjernicama. Međutim, dostupni dokazi upućuju na to da obrazovne intervencije za zdravstvene djelatnike vjerojatno poboljšavaju stope cijepljenja protiv gripe među pacijentima s KOPB-om i zadovoljstvo bolesnika sa primljenom skrbi.   

Zaključci:

Nije bilo jasno jesu li obrazovne intervencije poboljšale liječenje KOPB-a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući dijagnozu KOPB-a potvrđenu testovima plućne funkcije, sudjelovanje u plućnoj rehabilitaciji i propisivanje respiratornih lijekova preporučenih u smjernicama. Međutim, obrazovne intervencije za zdravstvene djelatnike mogu poboljšati stope cijepljenja protiv gripe i zadovoljstvo pacijenata sa primljenom skrbi. Intervencije i ishodi uvelike su se razlikovali među istraživanjima, a bilo je i problema u vezi s načinom na koji su istraživanja provedena, što je moglo utjecati na njihove rezultate. Potrebna su daljnja visokokvalitetna istraživanja kako bi se utvrdila učinkovitost obrazovnih intervencija za zdravstvene djelatnike koji liječe KOPB u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tonia Škoprc. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information