Inhibitori PDE5 u liječenju plućne hipertenzije

Istraživačko pitanje

Željeli smo proučiti mogu li inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5), koji šire krvne žile u plućima, biti korisni oboljelima od plućne hipertenzije (povišen tlak krvnih žila u plućima). Cochraneovi istraživači sakupili su i analizirali sva relevantna istraživanja kako bi odgovorili na ovo pitanje i pronašli njih 36.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan:

Približno tri osobe na svakih 1000 boluju od plućne hipertenzije različitih uzroka. Ona može dovesti do smanjenog kapaciteta vježbanja, smanjene kvalitete života, povećane učestalosti hospitalizacija i rane smrti. Lijekovi iz skupine inhibitora fosfodiesteraze tipa 5 mogu poboljšati cirkulaciju u desnom srcu i plućima. Željeli smo biti sigurni postoje li dokazi o njihovoj koristi i štetnim učincima.

Ključni rezultati:

Uključili smo 36 istraživanja s ukupno 2,999 ispitanika. Prosječno trajanje istraživanja bilo je 14 tjedana, a neka su trajala i do 12 mjeseci. Većina ih je uključila odrasle ispitanike, dok su dva uključila samo djecu.

Devetnaest istraživanja uključivalo je plućnu arterijsku hipertenziju 1. skupine (naslijeđena, nepoznata, ona zbog bolesti vezivnog tkiva). Pacijenti koji su dobivali PDE5 inhibitore uspoređivani su s onima koji nisu dobivali PDE5 inhibitore. Sustavni pregled pokazao je kako su pacijenti koji su dobivali inhibitore PDE5 u prosjeku prehodali 48 metara više u 6 minuta (8 istraživanja sa 880 uključenih pacijenata). Navedeni pacijenti također su poboljšali svoj funkcionalni status (smanjenjem fizičkih ograničenja zbog plućne hipertenzije), a smanjio im se i rizik smrtnosti (dokazi visoke razine pouzdanosti). Kod tih pacijenata nuspojave su bile češće, uključujući glavobolju, crvenilo lica i bol u mišićima.

Pet istraživanja uključilo je oboljele od plućne hipertenzije zbog bolesti lijevog srca. Sustavni pregled je pokazao kako su ti pacijenti, kada su im dani inhibitori PDE5, u prosjeku prehodali 34 metara više u 6 minuta (3 istraživanja, 284 pacijenata, dokazi niske razine pouzdanosti). Međutim, nije bilo razlike u preživljenju u usporedbi sa skupinom koja nije dobivala inhibitore PDE5. Pet istraživanja uključilo je oboljele od plućne hipertenzije zbog plućnih bolesti (najčešće kronična opstruktivna plućna bolest i neke idiopatske plućne fibroze). Kada su dobivali inhibitore PDE5, prehodali su u prosjeku 27 metara više u 6 minuta (dokazi niske razine pouzdanosti), ali nije bilo razlike u preživljenju u usporedbi sa skupinom koja nije dobivala PDE5 inhibitore. Tri skupine uključile su oboljele od plućne hipertenzije zbog krvnih ugrušaka; nije bilo značajne razlike u ishodima među pacijentima koji su primali inhibitore PDE5 i onih koji nisu.

Ograničenja:

Dokazi za one s plućnom arterijskom hipertenzijom su dobre kvalitete, što nam daje određeno povjerenje da su rezultati točni. Dokazi za oboljele od plućne hipertenzije zbog srčane bolesti bili su nižeg stupnja pouzdanosti. Kvaliteta dokaza za ovu skupinu bila je lošija zbog manjeg broja istraživanja i broja sudionika te međusobnih razlika u istraživanja, zbog čega je teško donijeti jasne zaključke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nikolina Šparmajer. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information