Intervencije za prihvaćanje preporuka utemeljenih na dokazima za akutni moždani udar

Poboljšavaju li implementacijske intervencije pružanje skrbi temeljene na dokazima kod slučajeva akutnog moždanog udara?

Ključne poruke

Implementacijske intervencije su osmišljene kako bi poboljšale primjenu skrbi „utemeljene na dokazima”. Ona se odnosi na skrb za koju je u znanstvenim istraživanjima dokazano da pomaže ljudima s određenim zdravstvenim stanjem. Ne znamo vode li implementacijske intervencije u slučajevima akutnih moždanih udara do bolje primjene ove vrste skrbi.

Potrebno je još istraživanja da bi ustanovili kako uspješno primijeniti takvu skrb u slučajevima akutnog moždanog udara. Buduća istraživanja bi trebala bolje opisati intervencije te koristiti konzistentne načine vrednovanja rezultata.

Što smo željeli saznati?

Željeli smo saznati postoje li implementacijske intervencije koje bi mogli primijeniti u slučajevima akutnog moždanog udara kako bi se postigli da svaki pacijent u jedinici za moždane udare prima skrb utemeljenu na dokazima. Htjeli smo pronaći način kako bismo promijenili ponašanje radnika u zdravstvenom sustavu kao i sustave u samim bolnicama. Na taj način bismo razumjeli što je najkorisnije kod donošenja promjena kako bi pacijenti imali skrb najbolje kvalitete.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Potražili smo znanstvena istraživanja koja su se provela u jedinicama za akutne moždane udare u kojima su istraživači usporedili intervencije kojima se ciljalo poboljšati skrb utemeljenu na dokazima, u usporedbi s različitim vrstama intervencija ili nikakvim intervencijama. Usporedili smo i saželi njihove rezultate i ocijenili pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode istraživanja i broj sudionika.

Što smo saznali?

Uključili smo sedam istraživanja koja su imala 42 489 pacijenata koji su patili od akutnog moždanog udara i nepoznat broj zdravstvenih djelatnika. Istraživanja su provedena u 129 bolnica u Australiji, UK-u, Kini i Nizozemskoj. Najmanje istraživanje je brojilo 64 pacijenta, a najveće 22 384 pacijenta. U istraživanjima je više od 85% pacijenata imalo ishemijske moždane udare. Između 50% i 63% pacijenata su bili muškarci te je njihova prosječna dob bila između 65 i 78 godina.

Pet istraživanja usporedilo je intervenciju koja se sastojala od više dijelova s izostankom bilo kakve intervencije, a dva istraživanja su usporedila jednu intervenciju od više dijelova s drugom. U svim su istraživanjima intervencije namjeravale promijeniti ponašanje bolničkog osoblja, a tri su namjeravala promijeniti sustave u bolnicama.

Ne znamo imaju li implementacijske intervencije ikakvog učinka na to primaju li pacijenti skrb utemeljenu na dokazima prilikom prijema na jedinicu za moždani udar. Smatramo da implementacijske intervencije vjerojatno ne čine razliku kod broja pacijenata koji se liječe trombolizom (terapijom za razrjeđivanje krvnih ugrušaka), ali vjerojatno povećavaju broj pacijenata koji obave pregled gutanja kada su primljeni u bolnicu. U usporedbi s nikakvim intervencijama, implementacijske intervencije imaju mali ili nikakav učinak na rizik od smrti ili na rizik invalidnosti ili ovisnosti o pomoći drugih te vjerojatno ne utječu na duljinu ostanka pacijenata u bolnici. Nijedno istraživanje nije prijavilo dodatne troškove ili stručno znanje zdravstvenog radnika.

Koja su ograničenja dokaza?

Nismo uvjereni primaju li pacijenti skrb utemeljenu na dokazima za vrijeme prijema u jedinicu za moždani udar ili ne. Ljudi zaduženi za sakupljanje podataka bili su svjesni koji su pacijenti dobili intervenciju, istraživanja su dobila jako različite rezultate i nema ih dovoljno da bi mogli biti sigurni u te podatke. Umjerena je pouzdanost dokaza o broju pacijenata liječenih trombolizom, broju pacijenata koji dobiju pregled gutanja, riziku od smrti pacijenta ili invalidnosti ili ovisnosti pacijenta o pomoći te koliko dugo pacijenti ostaju u bolnici, uglavnom zbog nedovoljnog broja istraživanja.

Ovi dokazi su relevantni samo za uvjete specijaliziranih jedinica za akutni moždani udar. S obzirom da su jedinice za akutni moždani udar skupe za uspostaviti i održavati, dokazi u ovom sustavnom pregledu su ograničeni na dobro financirane zdravstvene ustanove koje imaju jedinice za akutni moždani udar.

Datum pretraživanja dokaza

Ovaj sustavni pregled uključuje istraživanja objavljena do travnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Josip Stipanović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information