Uporaba eritropoetina i željeza u korekciji anemije prije kirurškog zahvata kako bi se smanjila potreba za transfuzijom krvi

Dosadašnje spoznaje

Eritropoetin je hormon kojeg proizvode bubrezi. On potiče koštanu srž da stvara više crvenih krvnih stanica (eritrocita). Eritropoetin se često koristi u korigiranju anemije uzrokovane smanjenim brojem crvenih krvnih stanica ili niskih vrijednosti koncentracije hemoglobina u slučajevima kroničnog zatajenja bubrega. Hemoglobin u crvenim krvnim stanicama doprema kisik u sve dijelove tijela.

Odrasle se osobe pred nekardijalne kirurške zahvate, kao što su ortopedski zahvati, podvrgavaju analizi krvi kako bi se procijenilo njihovo opće zdravstveno stanje. Mnogima se utvrdi anemija, što znači da je moguće da im zatreba transfuzija crvenih krvnih stanica od davatelja prije, tijekom ili nakon zahvata, kako bi se vrijednosti hemoglobina povećale. Transfuzija krvi od davatelja može uzrokovati alergijsku reakciju poput osipa, glavobolje, vrućice ili visokog krvnog tlaka, privremenog gubitka funkcije bubrega i zgrušavanja krvi. Ako je moguće utvrditi uzrok anemije prije operativnog zahvata, tada se eritropoetin može koristiti u kombinaciji sa željezom u liječenju većine uzroka anemije.

Istraživačko pitanje

Željeli smo znati je li terapija eritropoetinom u kombinaciji sa željezom prije operacije učinkovita u smanjenju potrebe za transfuzijom eritrocita u neposrednom razdoblju oporavka kod anemičnih odraslih osoba koje su podvrgnute nekardijalnoj operaciji, u usporedbi sa slučajevima kada pacijenti nisu podvrgnuti ovom tipu liječenja.

Eritropoetin se u terapiji može davati kao potkožna injekcija (supkutano) ili u venu (intravenski). Željezo se može dati oralno ili intravenski.

Značajke istraživanja

Pronađeno je 12 randomiziranih kontroliranih ispitivanja s ukupno 1,880 odraslih anemičnih sudionika. Sudionici su nasumično raspoređeni u skupinu koja je primala eritropoetin i željezo ili u kontrolnu skupinu. Kontrolna skupina je primala ili placebo (lažni lijek) ili nikakvo dodatno liječenje sa ili bez željeza. Praćeni su sljedeći ishodi: koncentracija hemoglobina, potreba za transfuzijom, broj transfuzija po pacijentu, nuspojave i smrtni ishodi. Eritropoetin je dan u niskoj dozi (150-300 internacionalnih jedinica (IU)/kg tjelesne težine) ili u visokoj dozi (500-600IU/kg tjelesne težine).

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do kolovoza 2019. godine

Ključni rezultati

Davanje eritropoetina sa preparatima željeza smanjuje potrebu za transfuzijama crvenih krvnih stanica (12 istraživanja; 1,880 sudionika). Više doze eritropoetina sa željezom su povećavale koncentracije hemoglobina prije kirurškog zahvata (7 istraživanja; 1,186 sudionika), ali je kod nižih doza eritropoetina učinak ostao nejasan. Broj potrebnih jedinica crvenih krvnih stanica za transfuziju se nije mijenjao.

Nuspojave se nisu razlikovale među skupinama (10 istraživanja; 1,722 sudionika). Samo su u dva istraživanja prijavljeni slučajevi smrti, bez očiglednih razlika među skupinama.

Ostaje nejasno jesu li odrasli pacijenti sa preoperativnom anemijom, koji su liječeni eritropoetinom i željezom kraće boravili u bolnici u usporedbi sa odraslim osobama s preoperativnom anemijom koje nisu bile podvrgnute preoperativnom liječenju (3 istraživanja; 293 sudionika).

Pouzdanost dokaza

Kvaliteta dokaza bila je umjerena u pogledu potrebe za transfuzijom eritrocita, zbog određenih neusklađenosti između uključenih istraživanja; niska za koncentraciju hemoglobina prije zahvata, zbog neusklađenosti između uključenih istraživanja i rizika od pristranosti; umjerena za količinu transfundiranih jedinica krvi zbog razlika u načinu mjerenja broja jedinica; niska za duljinu boravka u bolnici zbog nedosljednosti nalaza i nepreciznosti istraživanja; i umjerena za smrtnost i štetne događaje i smrt, jer je prijavljen samo mali broj događaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane.  Prevela: Ema Avdić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information