Elektroterapija za liječenje bolesti rotatorne manšete

Dosadašnje spoznaje

Bolesti rotatorne manšete najčešći su uzrok boli ramena. Osobe koje pate od bolesti rotatorne manšete često kažu da im je bol gora tijekom noći i da se pogoršava prilikom pokreta u određenim smjerovima, uključujući aktivnosti ruke iznad glave. Često je povezana s gubitkom funkcije, a neki pacijenti opisuju i slabost.

Elektroterapijske metode su vrste fizikalne terapije kojima je cilj smanjiti bol i poboljšati funkciju putem povećanja energije (električna, zvuk, svijetlo, toplina) u tijelu. Primjeri takve terapije uključuju terapijski ultrazvuk, terapijski laser niskog intenziteta (LLLT), transkutanu električnu stimulaciju živca (TENS) i terapiju pulsirajućeg elektromagnetskog zračenja (PEMF). Elektroterapijske metode primjenjuju različite struke, uključujući fizioterapeute, kiropraktičare i osteopate. U praksi, osobe koje imaju bolest rotarotne manšete rijetko dobivaju samo jednu od elektroterapijskih metoda. Obično je ta metoda samo dio cjelovite fizikalne terapije (koja uključuje i postupke kao što su manualna terapija, tjelovježba ili oboje).

Obilježja studija

Ovaj sažetak predstavlja rezultate obnovljenog Cochrane sustavnog pregleda u kojem su istraženi dokazi o djelotvornosti i štetnosti elektroterapijskih procedura u osoba koje pate od bolesti rotatorne manšete. Nakon pretraživanja svih relevantnih studija objavljenih do ožujka 2015. uključeno je 47 studija (2388 ispitanika). Od uključenih ispitanika 67% bile su žene, prosječne dobi od 53 godine. Prosječno trajanje simptoma ispitanika bilo je 8 mjeseci. Elektroterapiju su ispitanice primale prosječno 3 tjedna.

Ključni rezultati

Pulsni terapijski ultrazvuk u usporedbi s placebom (neaktivni ultrazvuk) u trajanju od 6 tjedana u osoba koje imaju kalcificirajući tendinitis ramena

Ukupna bol (manji broj bodova znači veće smanjenje boli):

Osobe koje su primale ultrazvuk opisale su veće smanjenje boli nego osobe koje su primale placebo. Smanjenje boli bilo je 8,6 bodova veće (raspon rezultata bio je od 3,72 do 13,48 bodova veće) nakon 6 tjedana (17% apsolutno poboljšanje). Na ljestvici od 0 do 52 boda osobe koje su primale terapijski ultrazvuk ocijenile su svoju bol kao 14,9 bodova manju. Osobe koje su primale placebo ocijenile su bol kao 6,3 boda manju.

Funkcija (veći broj bodova znači veće poboljšanje funkcije)

Osobe koje su primale ultrazvuk opisale su veće poboljšanje funkcije nego osobe koje su primale placebo. Poboljšanje funkcije bilo je 14,10 bodova veće (raspon rezultata bio je od 5,39 do 22,81 bodova veće) nakon 6 tjedana (14% apsolutno poboljšanje). Na ljestvici od 0 do 100 bodova, osobe koje su primale terapijski ultrazvuk ocijenile su svoju funkciju sa 17,8 bodova. Osobe koje su primale placebo ocijenile su svoju promjenu funkcije kao 3,7 bodova.

Uspješnost liječenja

Od 100 ljudi u skupini koja je primala ultrazvuk 39 ljudi više je opisalo terapiju kao uspješnu u usporedbi s placebom, što je 39% apsolutnog poboljšanja (zabilježen je raspon rezultata od 18% do 60% više poboljšanja). 91 od 100 osoba opisalo je terapiju ultrazvukom kao uspješnu, za razliku od 52 od 100 osoba liječenih placebom.

Nuspojave

Među ispitanicima liječenim ultrazvukom i placebom nisu opisane nuspojave.

Kvaliteta dokaza

Dokazi niske kvalitete ukazuju da terapijski ultrazvuk može poboljšati ukupnu bol, funkciju, ukupni uspjeh liječenja i kvalitetu života više nego placebo kroz kratko vrijeme (6 tjedana) u osoba koje pate od kalcificirajućeg tendinitisa ramena. Također je utvrđeno da LLLT može poboljšati bol i funkciju više od placeba kroz kratko vrijeme (do 3 tjedna). Terapijski ultrazvuk i LLT možda ne daju nikakvu dodatnu korist kad su u pitanju bol i funkcija ako se kombiniraju s drugim fizikalnim terapijama. PEMF ne mora dovesti do poboljšanja u boli i funkciji ako se usporedi s placebom. Vjerojatno će buduća visoko-kvalitetna istraživanja na ovu temu promijeniti navedene rezultate i procjene učinka.

Nije sigurno može li TENS ublažiti bol i poboljšati funkciju u usporedbi s placebom. Nije sigurno može li terapijski ultrazvuk poboljšati bol i funkciju u usporedbi s drugim aktivnim intervencijama (manualna terapija, akupunktura, injekcije glukokortikoida, kombinacija glukokortikoida i uzimanja tolmetin natrija na usta, ili tjelovježba. Nije sigurno može li LLLT djelovati na bol i funkciju bolje od oralnih nesteroidnih protuupalnih lijekova i injekcija glukokortikoida. Sve to nije sigurno zbog toga što su postojeći dokazi vrlo niske kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information