18F PET s florbetapirom u ranoj dijagnostici Alzheimerove demencije i drugih demencija u osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem (MCI)

Istraživačko pitanje: Pomaže li korištenje 18F PET snimanja s florbetapirom u predviđanju napredovanja prema Alzheimerovoj demenciji i drugim demencijama u osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem?

Dosadašnje spoznaje

U sljedećih se nekoliko desetljeća zbog starenja stanovništva očekuje dramatičan porast oboljelih od demencija. Poželjno je dijagnosticiranje demencija u ranim fazama, ali još uvijek ne postoji široko prihvaćeni dogovor oko najboljeg pristupa za rano otkrivanje te bolesti. Za procjenu osoba sa slabim pamćenjem ili kognitivnim oštećenjem koriste se razni testovi koje provode zdravstveni radnici i koji zahtijevaju samo olovku i papir. Još uvijek ostaje nejasno da li korištenje specifičnih PET snimanja koja detektiraju amiloid - jedan od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti - pomaže u predviđanju napredovanja umjerenih kognitivnih poremećaja prema Alzheimerovoj bolesti ili drugim oblicima demencija. S obzirom da su navedeni testovi skupi, važno je da imaju dodatne prednosti.

Cilj

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature je procijeniti učinkovitost PET snimanja s 18F-florbetapirom u prepoznavanju osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem koje s vremenom klinički napreduju prema Alzheimerovoj demenciji ili drugim oblicima demencije.

Značajke studija

Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do svibnja 2017. godine. Pronađene su tri studije koje su uključile ukupno 453 sudionika s umjerenim kognitivnim oštećenjem. Dvije su studije procijenjivale napredovanje umjerenog kognitivnog oštećenja prema Alzhemireovoj demenciji, dok je jedna studija procjenjivala napredovanje iz umjerenog kognitivnog oštećenja prema bilo kojem obliku demencije.

Jedna od prve dvije navedene studije imala je 401 sudionika uz praćenje od 1,6 godina i prosječnu dob sudionika od 72 godine. Druga studija imala je 47 sudionika uz praćenja od 3 godine i prosječnu dob sudionika od 72 godine.

Zadnja studija, koja je pručavala napredovanje kognitivnog oštećenja prema bilo kojem obliku demencije, uključila je 5 sudionika starijih od 90 godina.

Dvije su studije financirali proizvođači testa.

Kvaliteta dokaza

Glavno ograničenje ove studije je činjenica da se temelji na samo tri studije s nedovoljno informacija o procesu odabira sudionika, kao i bez saznanja o tome da li su se rezultati snimanja procjenjivali neovisno o završnoj dijagnozi. Također, postoji veliki rizik od pristranosti u studijama s obzirom na mogući sukob interesa.

Ključni rezultati

U ovom preglednom članku pronašli smo sljedeće rezultate na temelju tri istraživanja.

U praćenju od 1,6 godina, koristeći vizualnu procjenu, snimanja su točno klasificirala 89% sudionika istraživanja koji su napredovali prema Alzheimerovoj demenciji, ali samo 58% sudionika koji nisu napredovali prema Alzheimerovoj demenciji. To znači da se u grupi od 100 ljudi s umjerenim kognitivnim oštećenjem, od kojih će se kod 15% razviti Alzeheimerova demencija, može očekivati da će se kod 13 od 15 osoba uočiti pozitivan rezultat, dok će se kod preostale 2 osobe uočiti lažno negativan rezultat. Također, kod osoba kod koji se neće razviti Alzheimerova demencija uočiti će se negativan rezultat u 49 slučajeva, dok će se kod 36 osoba uočiti lažno pozitivan rezultat.

U studiji koja je pratila ljude tri godine i koja je koristila vizualnu procjenu, snimanja su točno prepoznala 67% osoba kod kojih se razvila Alzheimerova demencija i 71% osoba kod kojih se nije razvila Alzheimerova demencija. To znači da u skupini od 100 osoba koje imaju umjereno kognitivno oštećenje, od čega će 19 osoba razviti Alzheimerovu demenciju, možemo očekivati pozitivan rezultat snimanja kod 13 osoba i lažno negativan rezultat snimanja kod 6 osoba. Nadalje, 58 od 81 sudionika kojih se neće razviti Alzheimerova demencija imat će lažno negativan rezultat, dok će 23 osobe kod kojih se neće razviti Alzheimerova demencija imati lažno pozitivan rezultat. Mali broj sudionika koji su procijenjeni nakon tri godine umanjio je naše povjerenje u navedene procjene točnosti.

Vezano uz razvoj drugih oblika demencije, iznimno mali broj sudionika značio je da nismo bili u mogućnosti donijeti valjane procjene točnosti.

Temeljem zasad dostupnih podataka, možemo zaključiti da se PET snimanje s 18F-florbetapirom ne može preporučiti za rutinsko korištenje u kliničkoj praksi za predviđanje napredovanja umjerenog kognitivnog oštećenja u Alzheimerovu ili bilo koju drugu demenciju. Potrebno je više studija kako bi se dokazala njegova učinkovitost.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Iskra
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information