Promjene prehrane za odrasle s kroničnom bolesti bubrega

Istraživačko pitanje

Osobe koje imaju bolesti bubrega mogu doživjeti niži očekivani životni vijek, komplikacije poput srčanih bolesti i može im trebati liječenje za teško zatajenje bubrega, poput dijalize. Pacijenti i liječnici žele pronaći načine liječenja koji bi spriječili zatajenje bubrega ili bolesti srca. Kako za liječnike, tako i za pacijente koji imaju bolest bubrega, promjene načina života, kao što je način prehrane, vrlo su važne kao mogući načini poboljšanja zdravlja i dobrobiti, te ljudima pružaju mogućnost samo-regulacije bubrežne bolesti.

Kako je provedeno istraživanje?

Pretražena su istraživanja o promjenama prehrane kod pacijenata s bubrežnom bolešću, uključujući pacijente na na liječenju dijalizom ili pacijente s presađenim bubregom.

Rezultati pretraživanja

Pronađeno je 17 istraživanja koja su uključivala 1639 pacijenata s kroničnim bolestima bubrega, a koja su ispitivala je li promjena prehrane ili savjetovanje poboljšala zdravstveno stanje pacijenata. Istraživanja su uključivala muškarce i žene s umjerenim ili teškim bolestima bubrega. Prehrana je uključivala povećan unos voća i povrća, peradi i ribe, orašastih plodova i maslinovog ulja, a u nekim slučajevima i žitarica i mahunarki (npr. grah), a manji unos crvenog mesa, šećera i soli. Posebno su promatrana tri ključna ishoda: rizik od smrti, rizik od uznapredovale bolesti bubrega koja zahtijeva liječenje dijalizom, i kvalitetu života. Pronađena su četiri istraživanja koja su uključivala pacijente s presađenim bubregom i tri istraživanja koja su uključivala pacijente na liječenju dijalizom.

Nakon kombiniranja podataka dostupnih istraživanja, nije bilo jasno je li uvođenje zdravih prehrambenih navika spriječilo srčane komplikacije, jer većina istraživanja to nije ispitivala. Promjene prehrane mogu poboljšati kvalitetu života. Neki čimbenici rizika za buduće bolesti, kao što su krvni tlak i kolesterol, bili su manji nakon savjetovanja o načinu prehrane ili uvođenja zdravije prehrane.

Kvaliteta uključenih istraživanja često je bila vrlo niska, što znači da nije sigurno da će buduća istraživanja imati slične rezultate.

Zaključci

Vrlo je nesigurno poboljšavaju li promjene prehrane dobrobit osoba s bolešću bubrega, jer dostupna istraživanja nisu osmišljena za to pitanje. Promjene prehrane mogu sniziti krvni tlak i kolesterol, ali dugoročni učinak tih promjena nije dokazan. To znači da su još uvijek potrebna velika i kvalitetna istraživanja kako bi razumjeli utjecaj prehrane na zdravlje pacijenata s bolešću bubrega.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Martin Kondža
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information