Elektrokonvulzivna terapija za shizofreniju otpornu na postojeću terapiju

Istraživačko pitanje

Je li elektrokonvulzivna terapija (ECT) siguran i učinkovit način liječenja za ljude sa shizofrenijom koja je otporna na uobičajenu terapiju?

Dosadašnje spoznaje

Elektrokonvulzivna terapija uključuje izazivanje napadaja primjenom električnog podražaja preko elektroda, koje se uglavnom stavljaju obostrano na kožu glave. Elektrokonvulzivna terapija se nekoć uobičajeno koristila u liječenju shizofrenije, ali je njena uporaba danas smanjena, zbog novih antipsihotičnih lijekova i zabrinutosti glede mogućih dugoročnih nuspojava ECT-a.

Metode i rezultati

Pretraga za randomiziranim kliničkim ispitivanjima (vrsta studija u kojima se ispitanici nasumično rasporede u dvije ili više skupina) provedena je 2015. i obnovljena 2017. godine. U ovaj pregled uključeno je 15 ispitivanja, sa ukupno 1285 ljudi s shizofrenijom otpornom na postojeću terapiju. Raspon dobi ispitanika bio je od 18 do 46 godina. Jedno je istraživanje usporedilo dodavanje ECT-a standardnoj njezi s dodavanjem lažnog ECT-a (neaktivni ECT); jedno istraživanje je usporedilo dodavanje ECT-a standardnoj njezi s dodavanjem antipsihotika, a 12 istraživanja je usporedilo dodavanje ECT-a standardnoj njezi sa samom standardnom njegom. Jedno je istraživanje usporedilo ECT kao jedini oblik liječenja, s antipsihoticima kao jedinim oblikom liječenja.

Glavni ishodi bili su klinički značajan odgovor na liječenje, kognitivno funkcioniranje, ranije napuštanje studija, mentalno stanje, generalno funkcioniranje, broj hospitaliziranih, i smrt. Niti jedna od uključenih studija nije prijavila podatke za smrtnost. Kvaliteta dokaza za svaki glavni ishod je bila vrlo niska ili niska, dok je za samo jedan ishod kvaliteta dokaza ocijenjena kao umjerena. Razlog tomu je uglavnom način na koji su istraživanja provedena (npr. ispitanici su bili svjesni kojoj skupini pripadaju), te male veličine uzoraka.

Umjerena kvaliteta dokaza ukazuje na to da dodavanje ECT-a standardnoj njezi, u usporedbi sa samom standardnom njegom, može imati djelotvorne učinke na klinički odgovor na liječenje. Vrlo niska kvaliteta dokaza upućuje da dodavanje ECT-a standardnoj njezi može povećati rizik problema s kratkotrajnim pamćenjem, te može imati pozitivan učinak na rezultate procjene generalnog funckioniranja (Global Assessment of Functioning). Dokazi niske kvalitete ukazuju da dodavanje ECT-a standardnoj njezi može imati pozitivan učinak na rezultate kratke psihijatrijske ljestvice (Brief Psychiatric Rating Scale).

Dokazi za druge usporedbe su također bili niske ili vrlo niske kvalitete, i nisu pronađene jasne razlike između različitih oblika liječenja.

Zaključci

Pronađeni su dokazi umjerene kvalitete za dodavanje ECT-a standardnoj njezi, što ima pozitivne učinke na klinički odgovor u usporedbi sa samom standardnom njegom. Trenutno dostupni dokazi su preslabi za donošenje zaključaka o koristi ili štetnosti dodavanja ECT-a standardnom liječenju za druge ishode. Nedovoljno je dokaza o učincima i sigurnosti dodavanja ECT-a standardnoj njezi u usporedbi s lažnim ECT-om ili dodatnim antipsihoticima, te korištenja samog ECT-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Iva Štrkalj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information