Ponovna uspostava protoka (revaskularizacija) lijeve potključne arterije u postupku unutaržilnog (endovaskularnoga) popravka prsne (torakalne) aorte

Dosadašnje spoznaje

Prsna (torakalna) aorta je najveća krvna žila u prsima. Izlazi iz srca i krvlju opskrbljuje cijelo tijelo. Nekoliko različitih bolesti može je oštetiti, poput aneurizme, koja je povećanje oslabljenog dijela stijenke aorte, ili uzdužnoga rascjepa koje izaziva protok krvi između slojeva stijenke aorte zbog čega dolazi do razdvajanja stijenki. Tradicionalno liječenje tih bolesti je otvorena kirurška operacija. Unutaržilni (endovaskularni) popravak torakalne aorte (engl. thoracic endovascular aortic repair, TEVAR) razvio se kao drugi mogući postupak za velik broj bolesti aorte. To je manje invazivna metoda od otvorene operacije, a uključuje umetanje umjetne cijevi koja se sastoji od tkanine u torakalnu aortu kroz preponsku arteriju (femoralnu arteriju) što pomaže ojačavanju aortalnog zida. Značajan udio bolesnika s bolesti prsne aorte ima nepravilnosti blizu mjesta odvajanja lijeve potključne arterije (jedne od grana prsne aorte). U takvim situacijama, potpornicu u aorti treba postavliti blizu lijeve potključne arterije, čime se blokira otvaranje te krvne žile. To potencijalno može dovesti do smanjenja dotoka krvi u mozak i kralježničnu moždinu i uzrokovati moždani udar te manjak krvi (ishemiju) kralježnične moždine (kap kralježnične moždine). Ovaj Cochrane sustavni pregled literature je za cilj imao otkrivanje vrijednost kirurškoga premoštenja koje bi pružilo alternativni put opskrbe mozga i kralježnične moždine krvlju (revaskularizacije) u slučajevima TEVAR, gdje biva prekrivena lijeva potključna arterija.

Postoji kontroverza poboljšava li revaskularizacija lijeve potključne arterije s pomoću kirurškoga premoštenja ishod u bolesnika podvrgnutih TEVAR, što se mjeri smanjenim rizikom od moždanog udara i paraplegije (kljenuti nogu). Iako preventivna revaskularizacija lijeve potključne arterije ima teoretske prednosti, ona nije bez rizika, poput oštećenja živaca, krvarenja ili infekcije potpornice. Smjernice za praksu (engl. Vascular Surgery Practice Guidelines) preporučuju rutinsku revaskularizaciju lijeve potključne arterije u nehitnim slučajevima izvođenja TEVAR u kojima prekriveno izlazište lijeve potključne arterije. Međutim, ta se preporuka temelji na vrlo niskoj kvaliteti dokaza.

Poduzeli smo sveobuhvatnu, sustavnu pretragu literature kako bismo našli najbolje dostupne dokaze na ovu temu. Planirano je da statistički analizirati sve podatke iz randomiziranih kontroliranih pokusa (RCT) da bi se pomoglo kliničarima i pacijentima da donesu odluke na osnovi dokaza.

Značajke istraživanja i ključni rezultati

Nije pronađen ni jedan RCT koji istražuje postavljene pitanje (temeljem pretraživanja literature dostupne do lipnja 2015.). Najbolji dostupni dokazi dolaze iz nerandomiziranih komparativnih studija. Postoji potreba za kvalitetnim RCT-ovima koji bi pružili jače dokaze.

Kvaliteta dokaza

Nije bilo moguće procijeniti kvalitetu dokaza zbog nedostatka studija koji ispunjavaju uvjete za pregled.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Bašić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information