Ketamin i drugi modulatori glutamatnih receptora za depresiju u odraslih

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Depresija je jedna od najčešćih mentalnih bolesti, procjenjuje se da pogađa 350 milijuna ljudi u svijetu. Antidepresivi su obično prva linija liječenja za osobe s velikim depresivnim poremećajem. Međutim, ovi lijekovi su učinkoviti samo kod jedne od četiri osobe u jednoj godini. Učinkovite alternative za liječenje depresije su nam potrebne; osobito za brzi oblik liječenja. Nova skupina lijekova zove se "modulatori glutamatnih receptora"; djeluju na glutamatergični sustav. Ta skupina uključuje lijek ketamin. U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu ispitani su dokazi o učinkovitosti modulatora glutamatnih receptora, uključujući ketamin, u liječenju depresije.

Kome je namijenjen ovaj sustavni pregled?

Osobama s depresijom, njihovim obiteljima i prijateljima.

Liječnicima obiteljske medicine, psihijatrima, psiholozima i farmaceutima.

Zdravstvenim djelatnicima u psihijatrijskim ustanovama za odrasle.

Na koja pitanja nastoji odgovoriti ovaj sustavni pregled?

1. Je li terapija ketaminom i drugim modulatorima glutamatnih receptora učinkovitija od terapije placebom ili drugim antidepresivima?

2. Je li terapija ketaminom i drugim modulatorima glutamatnih receptora prihvatljivija od placeba ili drugih antidepresiva?

Koja su istraživanja uključena u ovaj pregled?

Pretražene su baze podataka zaključno s 30. siječnja 2020. godine kako bi se pronašle sva relevantna istraživanja (posebice randomizirana kontrolirana ispitivanja). Kako bi bila uključena u pregled, istraživanja su trebala uspoređivati ketamin ili druge modulatore glutamatnih receptora i placebo, druge lijekove ili elektrokonvulzivnu terapiju (ECT) za depresiju u odraslih (starih 18 godina ili više). Istraživanja su također morala biti jednostruko (sudionik ne zna koji oblik liječenja prima) ili dvostruko maskirana (ni sudionik ni istraživač ne znaju koji oblik liječenja sudionik prima), kako bi se pokušala smanjiti pristranost. U pregled je uključeno 64 istraživanja, s ukupno 5,299 sudionika. Istraživanja su ispitivala ukupno 11 različitih modulatora glutamatnih receptora. Većina sudionika imala je depresiju otpornu na liječenje (depresiju koja nije reagirala na dva ili više lijekova) na početku istraživanja. Većina istraživanja imala je dvije skupine u kojima je modulator glutamatnog receptora uspoređen s jednom drugom intervencijom.

Što nam govore dokazi ovog sustavnog pregleda?

Među 16 lijekova koji su uključeni u pregled, samo je ketamin bio učinkovitiji od placeba u smanjenju simptoma depresije. Ti učinci nisu trajali dulje od jednog tjedna i jasno su nestali nakon dva tjedna. Ketamin je, međutim, izazvao više nuspojava od placeba. Učinci esketamina vidljivi su nakon 24 sata i mogli su trajati do četiri tjedna s ponovljenim dozama. Esketamin je izazvao znatno više nuspojava od placeba. Pouzdanost dokaza znatno se razlikovala među ishodima.

Nije bilo dokaza o razlici između preostalih devet modulatora glutamatnih receptora i placeba ili drugih lijekova.

Što je sljedeće?

Čini se da ketamin i esketamin smanjuju simptome depresije. Međutim, sva su ispitivanja bila kratkoročna tako da ne znamo o dugoročnim učincima. Važno je spomenuti da su u nekim ispitivanjima sudionici i istraživači znali koji se lijek uzima, unatoč pokušajima maskiranja.

Buduća istraživanja trebala bi ispitati što se događa kada se lijek daje ponavljano, s ciljem procjenjivanja dugoročnih učinaka. Trebalo bi provesti više ispitivanja neinferiornosti, u kojima se modulatori glutamatnih receptora uspoređuju s drugim aktivnim lijekovima umjesto s placebom, kako bi se utvrdilo jesu li bolji od alternativnih oblika liječenja.

U svim istraživanjima ketamina sudionicima se lijek davao u obliku injekcije u venu. To ograničava široku primjenu ketamina u kliničkim uvjetima, pa su potrebna ispitivanja ketamina drugim putevima primjene. U ispitivanjima esketamina obično su se koristili sprejevi za nos, koji su jednostavniji za korištenje i koji bi se potencijalno mogli uzimati kod kuće ako se daljnjim praćenjem i ispitivanjima utvrdi da je to sigurno. Potrebna su daljnja istraživanja o raznim načinima primjene kako bi se izvukli pouzdaniji i čvršći zaključci.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Mirko Maglica. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information