Ketamin i drugi modulatori glutamatnih receptora za depresiju u odraslih

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Zašto je ovaj pregled važan?

Depresija je jedna od najčešćih mentalnih bolesti, procjenjuje se da pogađa 350 milijuna osoba u svijetu. Antidepresivi su obično prva linija liječenja za osobe s velikim depresivnim poremećajem. Antidepresivi su učinkoviti u samo oko dvije trećine osoba. Potrebni su nam stoga novi lijekovi za liječenje depresije. Nova skupina lijekova zobe se "modulatori glutamatnih receptora". Ta skupina uključuje lijek ketamin. U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitani su dokazi o učinkovitosti modulatora glutamatnih receptora, uključujući ketamin, u liječenju depresije.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled?

- Osobe s depresijom, njihove obitelji i prijatelje.

- Liječnike opće prakse, psihijatre, psihologe i ljekarnike.

- Stručno osoblje koje radi u ustanovama za mentalno zdravlje odraslih.

Pitanja na koja ovaj pregled pokušava odgovoriti

1. Je li terapija ketaminom i drugim modulatorima glutamatnih receptora učinkovitija od terapije placebom ili drugim antidepresivima?

2. Je li terapija ketaminom i drugim modulatorima glutamatnih receptora prihvatljivija od placeba ili drugih antidepresiva?

Koje studije su uključene u pregled?

Pretraživanje medicinskih baza podataka provedeno je 9. siječnja 2015. kako bi se pronašle sve relevantne studije (posebice randomizirane kontrolirane studije). Kako bi bile uključene u pregled, studije su trebale uspoređivati ketamin ili druge modulatore glutamatnih receptora i placebo, druge lijekove ili elektrokonvulzivnu terapiju (ECT) za depresiju u odraslih (starih 18 godina ili više). U pregled je uključeno 25 studija, s ukupno 1242 osobe. Studije su ispitivale ukupno 11 različitih modulatora glutamatnih receptora. Većina sudionika imala je tešku depresiju na početku studija. Devet studija uključivalo je samo osobe s depresijom otpornom na liječenje (osobe koje nisu reagirale na prikladne ture barem dva različita antidepresiva).

Dokazi proizašli iz pregleda

Među 11 lijekova koji su uključeni u pregled, samo je ketamin bio učinkovitiji od placeba u smanjenju simptoma depresije. Ti učinci nisu trajali dulje od jednog tjedna i očito su nestali nakon dva tjedna. Međutim, ketamin je uzrokovao više zbunjenosti i emocionalne tuposti od placeba. Ti rezultati se temelje na dokazima niske kvalitete.

U jednoj studiji su kod više osoba ublaženi simptomi tijekom razdoblja do jednog tjedna nakon terapije ketaminom u usporedbi s midazolamom. Ti dokazi su niske kvalitete.

Rezultati jedne studije pokazali su veće ublažavanje simptoma za ketamin u usporedbi s ECT do 72 sata nakon terapije, ali ne nakon jednog ili dva tjedna. Ti se rezultati temelje na dokazima niske kvalitete.

Modulator glutamatnih receptora sarkozin bio je učinkovitiji od antidepresiva citaloprama u ublažavanju simptoma nakon četiri tjedna, ali ne nakon dva tjedna. Ti dokazi ocijenjeni su kao niske kvalitete.

Nije bilo dokaza o razlici između drugih devet modulatora glutamatnih receptora uključenih u pregled i placeba ili drugih lijekova. Taj se rezultat temelji na dokazima niske do umjerene kvalitete.

Što bi sljedeće trebalo učiniti?

Ovaj Cochrane sustavni pregled pruža ograničene dokaze da ketamin ublažava simptome depresije u sporedbi s placebom. Taj učinak traje do jednog tjedna nakon terapije, ali je manje sigurno koliko dugo to traje. Nedostaju dokazi za druge modulatore glutamatnih receptora. Čini se da je ketamin obećavajuća terapija za depresiju, međutim važno je spomenuti da su u nekim studijama sudionici i istraživači znali koji se lijek uzima. Samo nekoliko studija je bilo uključeno u statističke analize tako da se u ovoj fazi mogu izvući samo privremeni zaključci o njegovim učincima. Postoji očita potreba za daljnjim istraživanjima modulatora glutamatnih receptora kako bi se mogli izvući čvršći zaključci.

Buduće studije trebale bi ispitati što se događa kada se lijek daje ponavljano, s ciljem procjenjivanja dugoročnih učinaka. U svim studijama ketamina, sudionicima se lijek davao kao injekcija u venu. To bi moglo ograničiti široku upotrebu ketamina u kliničkim okruženjima. Preliminarni dokazi upućuju na učinkovitost različitih načina primjene (kao što su uzimanje na usta i injekcija izravno u mišić). Potrebne su daljnje studije koje bi procjenjivale puteve primjene kako bi se izvukli pouzdaniji i čvršći zaključci.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr