Zamjenska enzimska terapija za infantilnu pojavu Pompe-ove bolesti

Dosadašnje spoznaje

Pompeova bolest je bio prvi identificirani lisosomalni poremećaj skladištenja (nasljedne metaboličke bolesti koje su karakteristične po abnormalnom nakupljanju toksičnih tvari u tjelesnim stanicama). To uzrokuje oštećenje mišića nakupljanjem glikogen-a ( koji tijelo koristi kao izvor energije) unutar lizosoma zbog nedostatka enzima pod imenom kisela alfa glukozidaza (GAA). Postoji širok spektar tipova Pompeovih bolesti s najtežom infantilnom pojavom (početkom djetinjstva). Značaji koji prezentiraju infantilni oblik su pogoršanje slabosti srca, mišića u disanju i skeletnih mišića. Jezik i jetra mogu biti povećani. Ovaj pregled ima za cilj procijeniti djelotvornost i sigurnost zamjene enzimske terapije u djece sa infantilnim oblikom Pompeove bolesti.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 24. studenog 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražene su medicinske baze podataka kako bismo pronašli klinička ispitivanja koja su ispitala nadomjesnu enzimsku terapiju u djece s Pompeovom bolesti. Nije pronađeno nijedno randomizirano istraživanje. To je vrsta istraživanja gdje ljudi koji sudjeluju u istraživanju imaju jednake izglede da budu u liječenju ili kontrolnoj skupini) koje uspoređuje učinkovitost i sigurnost zamjenske enzimske terapije s drugom intervencijom, nikakvom intervencijom ili placebom ("lažni" lijek). Pronađeno je jedno istraživanje (18 djece) koje je uspoređivalo dvije doze rekombinirane humane alfa alglukozidaze (nadomjesna enzimska terapija): 20 mg/kg svaka dva tjedna (niska doza) i 40 mg/kg svaka dva tjedna (visoka doza). Liječenje je trajalo od 52 tjedna (duljina izvornog istraživanja) do tri godine (uključujući produženu fazu istraživanja), prosječnog trajanja od 2,3 godine.

Ključni rezultati

Dostupni su vrlo ograničeni brojčani podaci o grupama koje su primale različite doze; istraživanje nije pokazalo nikakve dokaze u korist visoke doze u odnosu na nisku dozu. Opisano je da su klinički odgovori uključujući srčanu funkciju, razvoj motorike (razvoj dječjih mišića, sposobnost kretanja i snalaženje u okolini), kao i udio djece bez invazivne ventilacije, bili slični u obje grupe (niska kvaliteta dokaza). Dugotrajno liječenje alfa alglukozizadom je značajno produžilo preživljavanje kao i preživljavanje bez ventilacije (vrijeme bez potrebe za aparatom koji pomaže u disanju), te poboljšava kardiomiopatiju (bolest srca) (niska kvaliteta dokaza). U odnosu na broj djece koja su imala štetne događaje vezane za infuziju, nije bilo značajne razlike između dviju različitih doznih skupina (niska kvaliteta dokaza). Valja napomenuti kako je nakon 52 tjedna, petero djece u skupini s niskom dozom opisalo ukupno 41 blagu ili umjerenu (nijedna nije bila teška) nuspojavu vezanu za infuziju dok u skupini sa visokom dozom šestero djece iskusilo ukupno 123 nuspojava povezanih s infuzijom. Do kraja produžene faze, petero djece u skupini s niskom dozom je imalo ukupno 47 nuspojava povezanih s infuzijom, a u skupini s visokom dozom šestero djece od ukupno 177 je imalo takvu nuspojavu.

Potrebno je provesti nova ispitivanja s odgovarajućim brojem ispitanika kako bi se odredila učinkovitost i sigurnost različitih doza alfa alglukozidaze. Glavni klinički ishodi (tj. srčana funkcija, vrijeme ventilacije, preživljenje, razvoj motorike i nuspojave) bi trebale biti standardizirane pri procjeni. Također je nužno opisati sve te rezultate u znanstvenim radovima.

Kvaliteta dokaza

Dokazi ovog malog istraživanja su bili niske kvalitete. Istraživanje je financirala tvrtka Genzyme Corporation.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information