Protokol ubrzanog oporavka nakon velikih kirurških zahvata na jednjaku, želucu, jetri i gušterači

Istraživačko pitanje

Istraženo je jesu li protokoli ubrzanog oporavka korisni ili štetni u usporedbi sa standardnim postupcima nakon velikih kirurških zahvata na jednjaku, želucu, jetri i gušterači.

Dosadašnje spoznaje

Protokol ubrzanog (engl. fast-track) oporavka uključuje edukaciju bolesnika prije operativnog zahvata, ublažavanje bolova za vrijeme i nakon operacije, rano dizanje nakon operacije, prehrambene dodatke, ishranu na usta ili pomoću cjevčice postavljene kroz nos ili trbušnu šupljinu, umjesto infuzije. Korisni i štetni učinci protokola ubrzanog oporavka kod bolesnika nakon velike operacije jednjaka, želuca, jetre i gušterače nisu poznati. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirane su studije koje su to istraživale. Uključene su studije objavljene do 26. ožujka 2015.

Značajke istraživanja

Deset studija je ispunjavalo kriterije za ovaj pregled i 9 studija je sadržavalo podatke za ovaj pregled. Ukupno je sudjelovalo 1014 ispitanika u 9 studija, 499 je bilo liječeno ovim protokolom, a 515 ispitanika standardnim pristupom. Odabir pristupa je bio nasumičan, a što je preduvjet sličnosti skupina. U jednom istraživanju s 33 ispitanika je provedena ista usporedba, ali su podaci za ovaj pregled bili nedostatni. Većina ispitanika je osim osnovnog razloga za operaciju bila zdrava. U 8 istraživanja je bilo uključeno nekoliko dijelova protokola ubrzanog oporavka.

Ključni rezultati

Niti jedno istraživanje nije prikazalo dugoročnu smrtnost, srednjeročnu kvalitetu života (3 mj - 1 god.), vrijeme do uspostave normalne aktivnosti ili vrijeme do povratka radne sposobnosti. Razlika između protokola ubrzanog oporavka i standardnih postupaka nije bila precizna za kratkoročnu smrtnost, postotak osoba s teškim komplikacijama, ukupni broj teških komplikacija, kvalitetom života povezanom sa zdravljem i ponovnom hospitalizacijom. Protokol ubrzanog oporavka je imao manji postotak bolesnika s manjim komplikacijama, manje manjih komplikacija, kraću hospitalizaciju (u prosjeku 2 dana kraću po osobi) i manje troškove (ušteda od od oko 6300 USD po osobi) u usporedbi sa standardnim postupkom. Istraživanja su bila niske kvalitete i nisu uključila važne ishode, te je dalje potrebno provesti kvalitetna istraživanja na ovu temu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je bila niska ili vrlo niska. Stoga rezultati nisu pouzdani.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information