Glasovni zapis: Protokoli ubrzanog oporavka nakon velikih kirurških zahvata na jednjaku, želuci, jetri i gušterači

Novi Cochrane pregled iz veljače 2016. g., koji je pripremljen u sklopu programa sustavnih pregleda kojeg financira Nacionalni institut za istraživanje zdravlja u Engleskoj, istražuje rezultate protokola ubrzanog oporavka nakon velikih kirurških zahvata na gornjem dijelu gastrointestinalnog sustava. Kurinchi Gurusamy s Odjela za kirurgiju s Medicinskog fakulteta UCL u Londonu, otkriva što su pronašli. Nina Raguž, suradnica hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković iz Hrvatskog Cochranea s Medicinskog fakulteta u Splitu će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Rea: Novi Cochrane pregled iz veljače 2016. g., koji je pripremljen u sklopu programa sustavnih pregleda kojeg financira Nacionalni institut za istraživanje zdravlja u Engleskoj, istražuje rezultate protokola ubrzanog oporavka nakon velikih kirurških zahvata na gornjem dijelu gastrointestinalnog sustava. Kurinchi Gurusamy s Odjela za kirurgiju s Medicinskog fakulteta UCL u Londonu, otkriva što su pronašli. Nina Raguž, suradnica hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković iz Hrvatskog Cochranea s Medicinskog fakulteta u Splitu će nam ga pročitati.

Irena: "Poboljšani protokol za oporavak" ili "protokol ubrzanog oporavka" ili "brza rehabilitacija" uključuje jedan ili više sljedećih elemenata: edukaciju bolesnika prije operacije, ublažavanje boli tijekom i nakon operacije, ranu mobilizaciju nakon operacije, dodatke prehrani i oralno ili nazogastrično hranjenje umjesto parenteralne prehrane. Namjera je smanjiti stres kojemu su pacijenti podložni zbog operacije, s ciljem da im se pomogne pri bržem oporavku. Na ovaj se način može postići raniji otpusta iz bolnice i brži povratak normalnim aktivnostima.
Procijenile su se koristi i štetnosti primjene nekih vrsta protokola ubrzanog oporavka kod osoba koje su podvrgnute teškim operacijama gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta, uključujući operacije na jetri i gušterači, uzimajući u obzir randomizirane studije prijavljene do ožujka 2015. g. čime su se otkrile potencijalno vrlo važne koristi. Deset studija ispunilo je kriterije za uključivanje u ovaj sustavni pregled, a nešto više od tisuću sudionika u devet istraživanja pridonijelo je jednom ili više rezultata pregleda. Jedini uvjet za većinu sudionika u ispitivanjima bio je da im je potrebna operacija. Ove analize pokazuju da su ljudi koji su podvrgnuti kirurškom zahvatu uz protokol ubrzanog oporavka imali manje malih komplikacija, bili su u bolnici u prosjeku dva dana kraće, a  nastali su troškovi procijenjeni na oko 6300 USD manje nego kod standardne skrbi.
Usporedbom protokola ubrzanog oporavka i standardne skrbi nisu se otkrile razlike kod kratkoročne smrtnosti, velike stopi komplikacija, kvalitete života vezane uz zdravlje i bolničkih readmisijama.  Međutim,  ostaje neizvjesnost zbog općenito loše kvalitete postojećih dokaza i zato što dosadašnja ispitivanja nisu prijavila sve klinički važne krajnje točke. Stoga su u ovom području još uvijek potrebne visoko kvalitetne randomizirane studije koje bi trebale evidentirati i objavljivati ishode bolesnika do najmanje godinu dana nakon operacije.

Rea: Ako želite pročitati više o podacima dobivenim ovim sustavnim pregledom, te pratiti buduća istraživanja, jednostavno upišite u tražilicu Cochrane knjižnice 'protokoli brzog oporavka'.

Podcast translated and edited by Nina Raguž
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Rea Ščepanović
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript