Sudjelovanje u programima rehabilitacije koji uključuju redovitu tjelovježbu može unaprijediti kvalitetu života srčanih bolesnika

Dosadašnje spoznaje

Svrha srčane rehabilitacije jest poboljšati funkcioniranje osoba s bolešću srca, unaprijediti njihovu kvalitetu života u zdravstvenom aspektu, te njihovo dobro osjećanje, kroz kombinaciju aktivnosti koje uključuju tjelovježbu, obrazovanje i psihološku potporu. Od sredine prošlog desetljeća, broj objavljenih Cochrane sustavnih pregleda na ovu temu porastao je na šest sustavnih pregleda/meta-analiza učinaka srčane rehabilitacije. Ti su sustavni pregledi procjenjivali utjecaj srčane rehabilitacije na različite vrste srčanih bolesti (npr. učinak rehabilitacije nakon srčanog udara, operacije srca ili zatajenja srca) ili su uspoređivali različite načine same rehabilitacije (npr. rehabilitacija u bolničkom okruženju u usporedbi s onom u domu pacijenta, provođenje programa isključivo tjelovježbe nasuprot onih koji uz tjelovježbu uključuju i obrazovni aspekt i/ili psihološku potporu). Cilj ovog zbirnog prikaza jest, kritičkim osvrtom na aktualne Cochrane preglede koji analiziraju srčanu rehabilitaciju, izložiti zaključke na jednostavan i široj javnosti razumljiv način.

Značajke istraživanja

Autori ovog zbirnog prikaza sustavnih pregleda u obzir su uzeli Cochrane sustavne preglede koji su analizirali podatke randomiziranih kontroliranih studija (pokusa u kojima se sudionici slučajnim odabirom raspodjeljuju na dvije ili više skupina), koje su istraživale učinak srčane rehabilitacije u odraslih osoba sa srčanom bolešću i uspoređivale ishode pacijenata koji su bili rehabilitirani s ishodima kontrolne grupe koja nije prakticirala tjelovježbu. U ovom su zbirnom prikazu ukratko navedeni zaključci tih pregleda.

Ključni rezultati

Korišteno je šest visokokvalitetnih Cochrane sustavnih pregleda koji su uključivali 148 randomiziranih kontroliranih studija u koje je bilo uključeno 98,093 osoba koje su prethodno pretrpile srčani udar, bile podvrgnute operaciji srca ili su imale kronično zatajenje srca. Iz njih su autori izveli zaključak kako srčana rehabilitacija predstavlja značajnu korist pacijentima, u smislu smanjenja rizika prijema u bolnicu i unaprijeđenja kvalitete života u zdravstvenom aspektu, u usporedbi s pacijentima koji nisu bili uključeni u program rehabilitacije.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta randomiziranih kontroliranih studija koje su uključene u sustavne preglede bila je varijabilna, a ograničenja u njihovoj metodološkoj kvaliteti dovela su do snižavanja kvalitete dokaza, koji su se jako razlikovali između pojedinih sustavnih pregleda i ishoda. Autori zbirnog prikaza ponudili su preporuke za buduću provedbu sustavnih pregleda o srčanoj rehabilitaciji i za njihovo izvještavanje.

• Obujam pregleda koji analiziraju srčanu rehabilitaciju treba odražavati trenutačno aktualne smjernice koje preporučuju da bi se srčana rehabilitacija trebala temeljiti na individualno propisanom programu tjelovježbe s prikladnim dodatnim metodama rehabilitacije.

• Budući sustavni pregledi učinaka srčane rehabilitacije trebaju istražiti složenost srčane rehabilitacije koristeći odgovarajuće pristupe kako bi utvrdili postoji li u kliničkim pokusima povezanost između određenih metoda rehabilitacije i prognoze pacijenata.

• Budući Cochrane sustavni pregledi koji budu istraživali učinke srčane rehabilitacije trebaju standardizirati svoje metode i načine izvještavanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Šimić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information