Neuvjetovani novčani transferi za vrijeme masovnih nesreća: učinak na korištenje zdravstvenih usluga i na zdravlje ljudi u zemljama s niskim i srednjim dohotkom

Moguće je da humanitarna pomoć u obliku neuvjetovanih novčanih transfera (NNT) tijekom masovnih nesreća poboljšava zdravlje u zemljama s niskim i srednjim dohotkom (ZNSD) time što primateljima daje dodatne prihode.

U ovom se Cochrane sustavnom pregledu pokušalo procijeniti učinak NNT na korištenje zdravstvenih usluga, na pokazatelje zdravlja, socijalne odrednice zdravlja, troškove u zdravstvenom sustavu te na lokalnu ekonomiju i infrastrukturu u ZNSD. Također smo procijenili učinke NNT danih „na ruke“ u usporedbi s davanjem drugih dobara (primjerice hrane) i različitim vrstama novčanih transfera.

Tražili smo savjet stručnjaka te različite vrste studija koje su istraživale kako NNT utječu na korištenje zdravstvenih usluga ili zdravstvene ishode, a pretražili smo i akademske baze podataka, mrežne stranice organizacija, bibliografske podatke studija uključenih u recenziju te znanstvene časopise.

Uključene su tri studije s ukupno 13.885 sudionika (9640 djece i 4245 odraslih) u 1200 kućanstva u Nikaragvi i Nigeru. Te su studije analizirale pet programa koje su provodile vladine, nevladine i istraživačke organizacije, u sklopu kojih su primatelji dobili novac u gotovini u vrijednosti od između 145 do 250 USD (ili više, ovisno o kućanstvu) kao dio odgovora na masivne nesreće (u ovom slučaju suše). Studije su imale ozbiljna metodološka ograničenja, pa smatramo da su dokazi vrlo loše kvalitete te vrlo nesigurni.

Činilo se da NNT doprinose vrlo malom povećanju u udjelu djece koja su dobila vitaminske nadomjeske i nadomjeske željeza i pozitivnom učinku na kućno okruženje djece. Moguće je da su doveli do vrlo velikog smanjenja vjerojatnosti od smrti, umjerenog smanjenja u broju dana provedenih u krevetu zbog bolesti te velikog smanjenja rizika od akutne neishranjenosti. NNT nisu imali nikakav jasan učinak na udio djece koja su primala lijekove protiv parazita, na visinu djece u odnosu na dob, na razinu depresije u odraslih te na kvalitetu ponašanja roditelja. Nisu pronađeni nikakvi štetni učinci. Uključene studije nisu promatrale nekoliko važnih ishoda, uključujući sigurnost hrane i utjecaj na na pravednost u dostupnosti skrbi.

U usporedbi s dobivanjem hrane, nije bilo dokaza da NNT utječu na vjerojatnost smrti ili teške akutne neishranjenosti u djece. U usporedbi s istom količinom NNT plaćenih preko mobilnog telefona, NNT plaćeni „na ruke“ doveli su do umjerenog poboljšanja u raznovrsnosti prehrane u domaćinstvu, no nije bilo dokaza o ikakvom učinku na socijalne odrednice zdravlja, troškove u zdravstvenom sustavu te na lokalnu ekonomiju i infrastrukturu.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se došlo do jasnih zaključaka o djelotvornosti i učinkovitosti NNT u poboljšanju korištenja zdravstvenih službi i zdravstvenih ishoda tijekom humanitarnih katastrofa u ZNSD.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Stjepan Marušić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt:cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information