Željezo u prahu i ostali hranjivi sastojci za poboljšanje domaće hrane koju konzumiraju trudnice

Kod trudnica se osobito često viđa manjak važnih sastojaka hrane, zbog potreba djeteta koja raste tijekom trudnoće. U zemljama s niskim prihodima mnoge žene imaju prehranu s niskim udjelom vitamina i minerala, te naporno i dugo fizički rade tijekom trudnoće. Također su izložene ponavljajućim infekcijama, što pogoršava manjak hranjivih sastojaka. Stoga neprikladna prehrana može pridonijeti lošem zdravlju tih žena i njihove djece.

Trudnicama se naveliko preporučuje uzimanje dodataka željeza i folne kiseline. Međutim, osiguravanje tih dodataka prehrani, kao i poticanje žena da ih uzimaju može biti veliki izazov. Hranjivi sastojci u prahu sa željezom, vitaminom A, cinkom i ostalim vitaminima i mineralima, obično se pakiraju u jednokratne vrećice i moguće ih je posuti po bilo kojoj polukrutoj domaćoj hrani u kući ili bilo kojem drugom mjestu. Korištenje hranjivih sastojaka u prahu za obogaćenje hrane moglo bi umanjiti problem s dodatcima hranjivih sastojaka. Hranjivi sastojci u prahu su se pokazali učinkovitima u smanjenju anemije i manjka željeza u male djece, pa možda mogu biti korisni i za trudnice.

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je literaturu koja je ispitala korištenje hranjivih sastojaka u prahu u trudnoći, u usporedbi s uobičajenim dodatcima hranjivih sastojaka ili bez njih. Pronađene su samo dvije studije, s ukupno 1172 žene, provedene u Bangladešu i Meksiku. Ukupna kvaliteta dokaza procijenjena je kao jako niska, a dokazi nisu bili dostupni za većinu rezultata koje je ovaj sustavni pregled htio procijeniti.

Jedno istraživanje usporedilo je hranjive sastojke u prahu sa željezom i dodatcima folata, a drugo je istraživanje usporedilo hranjive sastojke u prahu s istim hranjivim sastojcima ali u obliku dodataka u tabletama. Analiza svih podataka je pokazala da je poboljšanje hrane hranjivim sastojcima u prahu imalo sličan učinak kao višestruki hranjivi sastojci za anemiju u trudnica u terminu ili blizu njega(vrlo niska kvaliteta dokaza)ili na majčin hemoglobin u terminu ili blizu njega. Istraživanje koje je usporedilo hranjive sastojke u prahu sa željezom i dodatcima folne kiseline opisalo je da su žene radije uzimale tablete željeza i folne kiseline negoli hranjive sastojke u prahu. Gotovo ni jedan važni ishod sustavnog pregleda nije naveden u uključenim studijama. Dakle, potrebno je više dokaza o ishodu zdravlja majke i djeteta da bi se moglo primjereno procijeniti korištenje hranjivih sastojaka u prahu u trudnica.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Marijan Brkljačić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information