Smanjuje li infuzija magnezijevog sulfata u hitnoj službi potrebu za bolničkim liječenjem u djece s akutnom astmom?

Dosadašnje spoznaje

Veliki broj djece doživi po život opasne napadaje astme koji zahtijevaju liječenje na hitnoj pomoći. Pojedine nacionalne i međunarodne smjernice za astmatične napadaje preporučuju intravenozno davanje magnezijevog sulfata (IV MgSO4) djeci s astmatičnim napadajima koja nisu dobro reagirala na ostale terapije. Pokazalo se da ta terapija smanjuje potrebu za bolničkim liječenjem u odraslih, ali nije jasno je li ta terapija sigurna za djecu i ima li sličan učinak na njih.

Obilježja studija

U ovom Cochrane sustavnom pregledu autori su pronašli pet studija koje uspoređuju djecu koja su dobila MgSO4 s djecom koja su dobila placebo terapiju, nakon što ostale terapije nisu pokazale učinak (kao npr. inhalacija bronhodilatora, steroidi i ponekad kisik). U tih 5 studija bilo je uključeno 182 djece. Samo su tri studije imale ključni rezultat koji je zanimao autore ovog sustavnog pregleda literature, a to je potreba za bolničkim liječenjem. Uključene studije su objavljene između 1996. i 2000. godine; to su ujedno bile i najnovije studije koje su autori uspjeli pronaći kada su pretražili literaturu u veljači 2016. godine.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

U usporedbi s placebom, djeca koja su primila infuziju MgSO4 su u manjem broju zaprimljena u bolnicu. Zapravo, na svakih petero djece kojima je dana infuzija MgSO4, spriječen je jedan prijem u bolnicu. Unatoč tome, uključene su studije male i obuhvaćaju samo 115 djece u glavnoj analizi. Također, rezultati su se razlikovali među studijama pa se ne može s apsolutnom sigurnošću govoriti o koristi i šteti ove metode. Isto tako, zbog malog broja studija, nije bilo moguće utvrditi je li smanjenje stope bolničkog prijema povezan s dobi, težinom astmatskog napada ili je razlika postojala zbog primjene nekih drugih terapija. Nisu opisani štetni učinci nakon primjene MgSO4 u djece. Zaključno, rezultati ovog sustavnog pregleda literature podržavaju uporabu MgSO4 u djece, ali se mora uzeti u obzir da su dokazi koji idu u prilog njegovoj uporabi vrlo slabi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Robert Katinić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information