Transkranijalna magnetna stimulacija u liječenju epilepsije

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je česti neurološki poremećaj koji se pojavljuje u raznim oblicima. Mnoge osobe s epilepsijom imaju zadovoljavajuću kontrolu napadaja uz upotrebu antiepileptičkih lijekova. Ipak, gotovo trećina ljudi s epilepsijom pati od čestih i nekontroliranih napadaja unatoč upotrebi lijekova ili nije u stanju tolerirati nuspojave tih lijekova. Operacija je opcija za neke ljude s nekontroliranim napadajima, ali je invazivna i nije prikladna za sve pojedince. Potrebni su sigurni i učinkoviti oblici liječenja za teže oblike epilepsije.

Transkranijalna magnetna stimulacija (TMS) jedan je od nekoliko novijih tretmana koji osobama s epilepsijom potencijalno može ponuditi sigurnu i neinvazivnu alternativu operaciji. Dugo korišten kao istraživački alat za proučavanje funkcije mozga, TMS se također proučavao kao mogući lijek za niz stanja živčanog sustava, uključujući epilepsiju. Ovaj nekirurški i bezbolni tretman koristi inducirane magnetske struje za regulaciju funkcije mozga kako bi se smanjila sklonost napadajima.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je procijeniti dokaze o upotrebi repetitivne transkranijalne magnetne stimulacije (rTMS) u osoba s epilepsijom u usporedbi s drugim dostupnim tretmanima za smanjenje učestalosti napadaja, poboljšanje kvalitete života, smanjenje epileptiformnih iscjedaka (abnormalnosti na elektrografskom zapisu koje upućuju na poremećaje mozga ili tendencije napadaja), upotrebu antiepileptičkih lijekova i nuspojave.

Metode

Posljednja potraga provedena je 2. lipnja 2020. Procijenili smo dokaze iz osam randomiziranih kontroliranih istraživanja (istraživanja u kojima su sudionici raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina liječenja slučajnom metodom), koja su uključivala ukupno 241 sudionika i uspoređivala rTMS sa kontrolom (lažno liječenje, antiepileptički lijekovi ili niskofrekventni rTMS).

Rezultati

Neka od uključenih istraživanja pokazala su da rTMS smanjuje broj napadaja koje su pojedinci imali u usporedbi sa stanjem prije terapije, ali druga istraživanja nisu pokazala značajne razlike u učestalosti napadaja. Četiri istraživanja pokazala su smanjenje epileptiformnih ispuštanja nakon liječenja rTMS-om. Jedno istraživanje mjerilo je promjene u kvaliteti života kod sedam sudionika; iako nisu statistički analizirani, otkrili su da je veći udio sudionika imao bolju kvalitetu života s aktivnim tretmanima u usporedbi s lažnim liječenjem. Jedno istraživanje izvijestilo je o porastu uporabe antiepileptičkih lijekova kod jedne osobe, ali taj je sudionik bio u kontrolnoj skupini. Nuspojave su bile rijetke; najčešća zabilježena nuspojava bila je glavobolja (a većina je osoba završila liječenje rTMS-om). Međutim, jedno istraživanje pokazalo je porast učestalosti napadaja kod dvije osobe: jedna tijekom liječenja rTMS-om (koja je prekinula liječenje rano) i jedan tjedan nakon liječenja.

Pouzdanost dokaza

Sveukupno, procijenili smo da je pouzdanost dokaza za glavni ishod smanjenja učestalosti napadaja niska, zbog nejasnih informacija u objavljenim radovima o dizajnu i nejasnoj prezentaciji rezultata. Jedno obuhvaćeno istraživanje spomenulo je kvalitetu života, ali sa samo sedam sudionika.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivana Perić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information