Omega-3 i omega-6 višestruko nezasićene masne kiseline kao dodaci prehrani za bolest suhog oka

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda
Bolest suhog oka je kronično stanje koje može dovesti do nelagode oka i promjena vida. Istraživani su omega-3 i omega-6 nadomjesci prehrani, uključujući i eikozapentaenoičnu (engl. eicosapentaenoic acid, EPA) i dokozaheksaensku (engl. docosahexaenoic acid, DHA) omega-3 masnu kiselinu. Ovaj Cochrane sustavni pregled sažima najbolje dostupne istraživačke dokaze.

Ključni rezultati
Potrebno je više istraživanja da bi se steklo potpuno razumijevanje uloge omega-3 i omega-6 nadomjestaka prehrani u liječenju bolesti suhog oka, posebno u tome kako koristiti ovu terapiju za liječenje suhog oka različitih uzroka i stupnjeva ozbiljnosti bolesti. Također je potrebno više istraživanja kako bi se pružile informacije o tome kako obilježja ovih dodataka prehrani (npr. doza, oblik, sastav) utječu na kliničke ishode.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?
Glavni ishod bio je poboljšanje simptoma suhoće oka, mjereno nakon najmanje jednog mjeseca praćenja. Sekundarni ishodi uključivali su raspon kliničkih mjera i nuspojava.

Ključni rezultati
Uključili smo 34 randomizirana kontrolirana istraživanja koja su uključivala više od 4314 odraslih ispitanika iz 13 zemalja.

Iako su mnogi dokazi bili nesigurni, omega-3 dodaci mogu imati malu ili nikakvu korist, u odnosu na placebo, na simptome suhoće oka, ali su poboljšali neke kliničke znakove. Postignut je blagotvoran učinak kada su se koristili nadomjesci omega-3 masnih kiselina u kombinaciji s uobičajenom terapijom za suho oko (npr. umjetne suze, topla kompresija očnog kapka, kortikosteroidne kapi za oko) u usporedbi s korištenjem samo uobičajenog liječenja, pa i onda kad su nadomjesci dugolančanih omega-3 masnih kiselina uspoređeni s omega-6 nadomjescima. Najčešće nuspojave bile su privremene smetnje probavnog sustava.

U usporedbi s placebom, nadomjesci koji sadrže kombinaciju omega-3 i omega-6 masnih kiselina nisu pokazali povoljan učinak na proizvodnju suza, a maleno poboljšanje je primjećeno u stabilnosti suza. Učinci na druge kliničke mjere, uključujući simptome suhog oka i nuspojave, nisu se mogli jasno utvrditi. Također je nejasno jesu li druge vrste kombinacija dodataka učinkovite za liječenje suhoće oka. Imamo nisko do umjereno povjerenje u dokaze za sve ishode.

Ovi dokazi navode na to da nadomjesci dugolančanih omega-3 masnih kiselina mogu imati ulogu u liječenju suhog oka, ali ipak, dokazi trenutno nisu čvrsti i potrebno je više istraživanja.

Koliko je aktualan ovaj pregled?
Autori Cochraneovog sustavnog pregleda su pretraživali istraživanja koja su objavljena do veljače 2018. godine. Top-up pretraga provedena je u listopadu 2019. godine, ali rezultati tog istraživanja još nisu uključeni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Katarina Grgić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information