Intervencije na radnom mjestu za kraće vrijeme sjedenja za radnim stolom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Zašto je količina vremena provedena sjedeći na poslu važna ?

Tjelesna neaktivnost na poslu se povećala zadnjih godina u svijetu, osobito vrijeme koje se provodi sjedeći. Dugačka razdoblja sjedenja povećavaju rizik od pretilosti, srčanih bolesti i ukupnu smrtnost. Nije jasno da li intervencije kojima je cilj skraćenje vremena sjedenja, kao što su radni stolovi na kojima možete raditi dok stojite (sjedeće-stajaći stolovi), učinkovito smanjuju količinu vremena provedenog sjedeći.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda

Istraživači su htjeli provjeriti jesu li intervencije usmjerene na skraženje vremena sjedenja na poslu učinkovite. Pretražena je literatura u raznim bazama podataka koja je objavljena do 2. lipnja 2015. godine.

Koja istraživanja je sustavni pregled pronašao?

Pronađeno je 20 studija s ukupno 2174 ispitanika. Sve studije provedene su u zemljama s visokim prihodima. Devet studija ispitalo je fizičke promjene u radnom okolišu, četiri su ispitale promjene u propisima na radnom mjestu, sedam je ispitalo djelovanje davanja informacija i savjetovanja, a jedna je ispitala kombinaciju fizičkih promjena u radnom okolišu i savjetovanja.

Utjecaj sjedeće-stojećih stolova

Sjedeće-stajaći stolovi smanjili su količinu sjedenja na radnom mjetsu za pola sata do dva sata na dan. U kombinaciji s davanjem informacija i savjetovanjem sjedeće-stajaći stolovi skratili su vrijeme sjedenja na poslu za isto vrijeme. Sjedeće-stajaći stolovi također su smanjili ukupno vrijeme sjedenja u danu (i na poslu i izvan posla), i trajanje epizoda sjedenja od 30 minuta ili duljih.

Učinak pokretne trake i stacionarne bicikle uz radni stol

Radni stolovi koji imaju pokretnu traku za hodanje u kombinaciji sa savjetovanjem smanjili su vrijeme sjedenja na poslu u usporedbi s nikakvom intervencijom. Radna mjesta koja imaju stacionarnu biciklu i mogućnost pedaliranja tijekom rada u kombinaciji s davanjem informacija nisu smanjili količinu sjedenja na poslu u usporedbi sa samom informacijom.

Utjecaj hodanja za vrijeme pauza

Uvođenje hodanja za vrijeme pauza u dvije studije (ukupno 443 ispitanika) nije dovelo do znatnog skraćenja vremena sjedenja.

Utjecaj informacija i savjetovanja

U dvije studije savjetovanje je smanjilo vrijeme sjedenja za 28 minuta, a u drugoj studiji podizanje svjesnosti o potrebi za hodanjem nije imala nikakvog utjecaja na sjedenje na poslu. Nije bilo osobitog povećanja u radnom zaduženju uz savjetovanje.

Računalni program koji šalje obavijesti nije promijenio vrijeme sjedenja u dvije studije. U drugoj studiji računalni program koji šalje podsjetnike smanjio je vrijeme sjedenja za 55 minuta u usporedbi s nikakvom intervencijom. Jedna studija je našla da podsjetnici o potrebi ustajanja smanjuju količinu sjedenja za 14 minuta više nego podsjetnici koji kažu da je potrebno hodati. Računalni poticaji nisu promijenili broj epizoda sjedenja koje traju 30 minuta ili dulje.

Intervencije koje sadrže više kategorija

Kad se kombinira više različitih intervencija kojima je cilj smanjiti količinu sjedenja, smanjuje se ukupna duljina sjedenja na radnom mjestu nakon praćenja od 12 tjedana i 6 mjeseci, ali nije bilo značajne razlike između intervencijske i kontrolne skupine nakon 12 mjeseci.

Zaključak

Kvaliteta dokaza bila je vrlo niska ili niska za većinu ispitanih intervencija, uglavnom zato jer su studije bile loše osmišljene i jer su uključile vrlo malo ispitanika. Zaključak je da trenutno postoje dokazi vrlo niske kvalitete da sjedeće-stajaći radni stolovi mogu smanjiti duljinu sjedenja na poslu kroz kratko vrijeme. Nema dokaza o drugim vrstama intervencija. Nužna su nova istraživanja kako bi se procijenio učinak različitih vrsta intervencija kojima je cilj smanjiti duljinu sjedenja na radnom mjestu kroz dulje vrijeme praćenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Ana Vidović Roguljić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save