Intervencije za prijestupnike ovisne o drogi koji boluju od mentalnih bolesti

Dosadašnje spoznaje

Velik broj smjernica je usmjeren na osposobljenje ovisnika o drogama za zdrav život bez kriminala. Prijestupnici ovisni o drogi koji boluju od mentalnih bolesti predstavljaju skupinu koja pristupa liječenju zbog niza različitih razloga. Složenost ta dva problema čini liječenje i rehabilitaciju te skupine osobito teškom.

Obilježja istraživanja

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda pretraživali su znanstvene baze podataka i internetske izvore kako bi pronašli randomizirane kontrolirane pokuse (u kojima su sudionici razvrstani slučajnim odabirom u jednu dvije ili više skupina) u kojima su ispitane intervencije koje smanjuju, uklanjaju ili sprječavaju ponavljanje kriminalnih radnji u prijestupnika ovisnih o drogama koji boluju od mentalnih bolesti. Autori su uključili ispitivanja u kojima su sudjelovali pacijenti oba spola, dobi i etničke pripadnosti.

Ključni rezultati

Pronađeno je 8 pokusa koji procjenjuju liječenje prijestupnika ovisnih o drogama koji boluju od mentalnih bolesti. Intervencije su uključile liječenje individualnim pristupom na odjelima za mentalno zdravlje: u terapijskim zajednicama; procjenu tehnika motivacijskog ispitivanja i kognitivnih sposobnosti (mogućnost obrade misli) u usporedbi s vježbama opuštanja; i procjena psihoterapije u usporedbi sa psiho-edukacijskim intervencijama. Sveukupno, intervencije su pokazale ograničen uspjeh u smanjenju zlouporabe droge, ali su pokazale uspjeh u smanjenju stope ponovnog pritvaranja, ali ne i ponovnih uhićenja. Istraživanja u terapijskim zajednicama pokazala su smanjenje ponovnog uhićenja, ali su pokazala manju učinkovitost u ponovnom pritvaranju i samostalnoj zlouporabi droga. Tri pojedinačna istraživanja o individualnom pristupu na odjelima za mentalno zdravlje, motivacijskom ispitivanju i kognitivnim sposobnostima te međuljudskom psihoterapijom nisu pokazala značajno smanjenje kriminalnih radnji i samostalne zlouporabe droga. Autori pronađenih studija su naveli određene informacije o troškovima i isplativosti takvih intervencija te su nam potrebni pokusi usmjereni samo na potrebe prijestupnika ovisnih o drogama koji boluju od mentalnih bolesti.

Kvaliteta dokaza

Ovaj sustavni pregled je bio ograničen manjkom informacija u pronađenim pokusima. Kvaliteta dokaza je bila umjerena za terapijske zajednice i niska do vrlo niska za druge vrste intervencija. Dokazi se odnose na studije objavljene do svibnja 2014.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Lovorka Lukačević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save