Učinak srčane rehabilitacije s tjelovježbom u pacijenata nakon operacije srčanih zalistaka

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Nakon operacije srčanih zalistaka kao terapija se preporučuje srčana rehabilitacija, ali do sada nije postojao ni jedan sustavni pregled literature koji bi poslužio kao dokaz korisnosti takve terapije. Ovaj Cochraneov sustavni pregled literature procjenjuje prednosti i nedostatke srčane rehabilitacije s tjelovježbom u odraslih pacijenata poslije operacije srčanih zalistaka.

Obilježja uključenih istraživanja

Autori su u medicinskoj literaturi potražili randomizirane kontrolirane kliničke pokuse (istraživanja u kojima su sudionici nasumično podijeljeni u pokusnu ili kontrolnu skupinu) koji su uspoređivali srčanu rehabilitaciju s tjelovježbom s rehabilitacijom bez vježbi nakon operacije srčanih zalistaka (zbog bilo kojeg razloga) u odraslih (starijih od 18 godina). Literatura je obuhvatila randomizirane kliničke pokuse koji su obavljeni do ožujka 2015.

Ključni rezultati

Pronađena su dva randomizirana klinička pokusa objavljena 1987. i 2004. godine, koja su uključila ukupno 148 sudionika. S obzirom na ograničenu količinu podataka, autori nisu uspjeli odrediti učinak rehabilitacije s tjelovježbom na smrtnost, ozbiljne štetne događaje, kvalitetu života povezanu sa zdravljem, sposobnost vraćanja na posao, na stupanj zatajenja srca prema klasifikaciji New York Heart Association, izbačajnu frakciju lijeve srčane klijetke ili cijenu liječenja. Ipak, čini se čini se da je rehabilitacija s vježbama povećala kapacitet vježbanja nakon 12 mjeseci praćenja, iako to treba tumačiti s oprezom jer su uključena istraživanja imala visok rizik od pristranosti. Daljnje kliničke studije su potrebne za sigurno određivanje učinka tjelovježbe u odraslih pacijenata nakon operacije srčanih zalistaka.

Kvaliteta dokaza

S obzirom da su uključene studije razmjerno stare, s usko odabranom populacijom, vjerojatno je da dokaz ima ograničenu primjenjivost u kliničkoj praksi. Oba istraživanja su imala visok rizik od sustavne pogrješke i kvaliteta dokaza je bila niska. Zbog nedostatka dokaza postoji velika mogućnost da su rezultati posljedica slučajnosti. Prema tome, potrebne su daljnje visoko kvalitetne kliničke studije za procjenu učinaka vježbanja u rehabilitaciji.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dora Sladaković
Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr