Kelacija za poremećaje autističnog spektra (PAS)

Dosadašnje spoznaje

Poremećaji autističnog spektra (ASD) su vrsta poremećaja obilježena poteškoćama s društvenim interakcijama i komunikacijom kao i ograničenim i ponavljanim ponašanjima. Pretpostavlja se da povišena razina toksičnih metala u organizmu dovodi do težih simptoma poremećaja iz autističnog spektra (PAS), te da bi uklanjanje teških metala pomoću lijekova koji djeluju kao kelirajuća sredstva moglo dovesti do poboljšanja (kelati su kemikalije koje se ubrizgaju u krvotok te na sebe vežu metale i na taj način se kelacijskom terapijom iz organizma uklanjaju metali).

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je procijeniti dokaze o učincima kelacijske terapije na simptome poremećaja autističnog spektra.

Obilježja uključenih istraživanja

Pregledano je više baza podataka kako bi se pronašle studije koje su ispitale korištenje kelacijskih lijekova u terapiji simptoma PAS. Pronađen je samo jedan randomizirani kontrolirani pokus u kojem je istražena primjena dimerkaptosukcinilne kiseline (DMSA) (uzete na usta) kod PAS, ali metode korištene u pokusu nisu idealno odgovarale ovom istraživačkom pitanju. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do studenog 2014.

Pokus koji je pronađen proveden je u dvije faze. U prvoj je fazi, 77 djece s PAS nasumično raspoređeno u dvije skupine od kojih jedna uzimala losion s glutationom, a druga placebo, nakon čega su ispitanici tri dana uzimali DMSA. Djeca koja su tijekom prve faze izlučila visoku razinu teških metala (49 djece), nastavila su s drugom fazom pokusa u kojoj su ispitanici na usta uzimali DMSA ili placebo, nakon čega je slijedilo 11 dana bez terapije. Ovakvi terapijski ciklusi su ponavljani do šest puta.

Ključni rezultati

Rezultati iz uključene studije pokazuju da višestruko davanje DMSA na usta nije imalo učinka ni na jedan od praćenih simptoma PAS, kod djece za koje je ustanovljeno da izlučuju velike količine teških metala i koja su već primila tri doze kelirajućeg lijeka. Trenutno ne postoji niti jedan klinički pokus koji bi pokazao da je farmaceutska kelacija učinkovita intervencija za PAS. S obzirom da postoje ranija izvješća o ozbiljnim neželjenim događajima, kao što su promjene u nivou kalcija, smanjena funkcija bubrega te smrt, rizik od korištenja kelacijske terapije za PAS trenutno premašuje dokazanu korist od te terapije.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je loša, jer je u pregled uključena samo jedna studija koja je imala metodološke nedostatke. Kada se uzmu u obzir svi ti čimbenici, zaključci istraživanja se ne mogu smatrati pouzdanima. Međutim, prije nego se provedu novi pokusi, potrebni su dodatni dokazi da teški metali uzrokuju ili pogoršavaju težinu autizma, te je potrebno ustanoviti koliko je uzimanje kelacijske terapije za ispitanike sigurno.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Viljemka Bučević Popović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information