Vitamini C i E za astmu i sužavanje bronha uzrokovano vježbanjem

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu razmatra se da li vitamini C i E, kada se istovremeno svakodnevno uzimaju, mogu pomoći ljudima s astmom ili nedostatkom daha uzrokovanim vježbanjem.

Dosadašnja saznanja
Astma je upalna bolest dišnog sustava obilježena sužavanjem dišnih puteva, čiji su simptomi nedostatak daha, stezanje u prsima, kašalj i piskanje. Astma je bolest koja značajno umanjuje kvalitetu života. Procijenjuje se da više od 300 milijuna ljudi pati od astme, a vitamini C i E predloženi su kao dodaci koji bi mogli pomoći u smanjivanju simptoma.

Obilježja studija
U ovaj pregled uključeno je pet studija koje uspoređuju vitamine C i E s placebom (lažna tableta koja ne sadrži vitamine C i E) kod 214 ljudi s astmom ili nedostatkom daha uzrokovanim vježbanjem. Četiri studije uključivale su odrasle, a jedna je uključivala djecu. Ograničen broj studija raspoloživih za pregled i različit način na koji su provedene znači da je bilo moguće opisati samo pojedinačne studije i da njihove rezultat nije bilo moguće zbirno analizirati radi dobivanja prosječnog rezultata. U većini znanstvenih radova nije dobro opisan način na koji su studije provedene i zato nije moguće odrediti rizik pristranosti za većinu tih studija. U pogledu ključnih rezultata, autori tih znanstvenih radova opisali su vrlo malo podataka koji su važni pacijentima.

Ključni rezultati
U studijama koje su analizirale utjecaj vitamina C i E na astmu nije pronađena naznaka korisnog učinka. Međutim, u ovom trenutku nije moguće donijeti nikakve jasne zaključke utemeljene na tim rezultatima jer dostupni dokazi nisu dovoljni za odgovarajuću procjenu upotrebe vitamina C i E u liječenju pacijenata s astmom. Potrebno je više kvalitetnih istraživanja kako bi se odgovorilo na to pitanje.

Kvaliteta dokaza
U niti jednoj od pet uključenih studija nije jasno opisano na koji način su pacijenti razvrstani u skupine kojima su se davali vitamini C i E ili placebo. To bi moglo značiti da studije nisu izrađene nasumično, što može utjecati na rezultate. Dodatni nedostatak je to što su studije bilo različito osmišljene (ustrojene), što znači da ne možemo biti sigurni da su mjereni isti rezultati. Uzevši sve u obzir, procijenjeno je da su dokazi u ovom pregledu slabe do umjerene kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Silvija Batur
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information