Nitrati za sprječavanje srčanih bolesti i smrtnosti u pacijenata tijekom ne-srčanih kirurških zahvata

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o djelovanju nitrata na pojavu srčanih komplikacija i smrti u osoba koje se podvrgavaju ne-srčanim kirurškim zahvatima (kirurškim zahvatima koji se ne obavljaju na srcu).

Dosadašnje spoznaje

Srčane komplikacije (srčane bolesti i problemi sa srcem) nisu rijetke u osoba koje se podvrgavaju ne-srčanim kirurškim zahvatima, osobito ako već imaju bolest srca. Nadalje, anestezija i kirurški zahvat mogu predstavljati stres za srčano-žilni sustav. Pojavnost srčanih incidenata može biti i do 50% tijekom ne-srčanih kirurških zahvata, osobito u teško bolesnih osoba. Nitrati povećavaju količinu krvi koja dolazi u srce i opsrkbu srca kisikom, čime se poboljšava srčana funkcija i smanjuje mogućnost nastanka problema sa srcem. Nitrati se također mogu koristiti tijekom kirurškog zahvata. Međutim nije jasno mogu li nitrati smanjenjiti pojavnost smrti i srčanih problema tijekom ne-srčanih kirurških zahvata.

Obilježja studija

Pretražena je medicinska znanstvena literatura kako bi se pronašli randomizirani kontrolirani pokusi koji su procijenili djelotvornost i sigurnost nitrata. Analizirani su dokazi objavljeni do lipnja 2014. Uključeno je 27 istraživanja (8244 ispitanika). Svi su ispitanici bili stariji od 15 godina. Većina ispitanika imala je blagi do srednji rizik od srčanih komplikacija u vrijeme oko operacije.

Pretraživanje literature ponovljeno je u siječnju 2016. Dodane su tri potencijalne studije na popis studija koje bi mogle odgovarati kriterijima uključenja, i te studije će se uključiti u ovaj sustavni pregled prilikom njegova sljedećeg obnavljanja.

Ključni rezultati

Analizirani su sljedeći rezultati: smrt od svih uzroka, angina pectoris (osjećaj boli u prsima zbog ograničene opsrkbe krvlju srčanog mišića), akutni infarkt miokarda (srčani udar - prekid dolaska krvi u dio srca koji oštećuje srčani mišić), srčana ishemija (ograničenje opskrbe krvlju srčanog mišića), akutno zatajenje srca (gubitak srčane funkcije), srčana aritmija (nepravilan ritam srca), srčani arest (nagli prekid djelotvorne krvne cirkulacije zbog zatajenja srca) i povećana razina troponina (biomarker koji ukazuje na poremećaj srca). Također su analizirane nuspojave kao što je nizak krvni tlak, glavobolja, uzbrani rad srca, mučnina i povraćanje. Nisu pronađene značajne razlike između skupine koja je primala nitrate i kontrolne skupine, osim kad je riječ o usporedbi nikorandila i placeba (1 istraživanje, 248 ispitanika). Nikorandil je smanjio pojavnost srčane ishemije.

Kvaliteta dokaza

Korištenjem GRADE kriterija procijenjena je ukupna kvaliteta glavnih rezultata kao niska zbog rizika od pristranosti, manjkavih podataka i nepreciznosti podataka.

Zaključci i buduća istraživanja

Dokazi koji su trenutno dostupni nedostatni su da bi se moglo zaključiti jesu li nitrati povezani s manjim brojem smrti i srčanih komplikacija tijekom ne-srčanih kirurških zahvata. Stoga je potrebno provesti nova, visoko-kvalitetna istraživanja u ovom području medicine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information