Betahistin za simptome vrtoglavice

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je da li pacijenti oboljeli od vrtoglavice različitih uzroka imaju koristi od lijeka betahistina?

Dosadašnje spoznaje

Vrtoglavica je simptom tijekom kojeg pojedinci doživljavaju lažni osjećaj pokreta. Smatra se da ta vrsta vrtoglavice potječe iz organa za ravnotežu u unutarnjem uhu ili njegovim vezama s mozgom. To je najučestaliji simptom i može uzrokovati značajne probleme s obavljanjem uobičajenih aktivnosti. Betahistin je lijek koji poboljšava protok krvi u unutarnjem uhu. Ovaj sustavni pregled literature ispituje da li je betahistin učinkovitiji od placeba (lažni lijek) u liječenju simptoma vrtoglavice koja nastaje zbog različitih uzroka u bolesnika svih dobnih skupina.

Obilježja uključenih istraživanja

U pregled je uključena 21 studija s ukupno 788 sudionika. Šesnaest studija koje su uključivale 953 osobe usporedilo je betahistin s placebom. Studije su imale visok rizik od pristranosti. Sve studije s podacima dostupnim za analizu su trajale tri mjeseca ili manje. Jedna studija, s visokim rizikom od pristranosti, je uključila 72 osobe s benignim paroksizmalnim pozicijskim vertigom (BPPV). Usporedila je betahistin i placebo. Svi pacijenti su također primali manevre repozicioniranja čestica. Kvaliteta dokaza procijenjena je kao niska.

Studije su se značajno razlikovale prema vrsti ispitanika, njihovim dijagnozama, dozi betahistina i duljini vremena koliko su ispitanici uzimali lijek, prema metodama istraživanja i načinu na koji su mjereni simptomi vrtoglavice.

Ključni rezultati

Kad su zajedno analizirane sve studije, udio ispitanika koji su opisali smanjenje simptoma vrtoglavice bio je značajno veći u skupini koja je primala betahistin nego u placebo skupini. Međutim, uočene su značajne varijacije u rezultatima tako da bi taj rezultat trebalo uzeti s oprezom.

Udio pacijenata koji su opisali nuspojave lijeka bio je sličan u obje skupine: 16% u skupini koja je primala betahistin i 15% u placebo skupini. Iz obje skupine povuklo se 16% pacijenata.

Nije nađeno dovoljno podataka o učinku betahistina na objektivnim testovima funkcije organa za ravnotežu unutarnjeg uha. Nema podataka o utjecaju betahistina na ukupnu kvalitetu života ili padove.

Kvaliteta dokaza

Ocjenili smo kvalitetu dokaza uključenih sudija kao vrlo nisku, što znači da naša procjena učinaka betahistina može biti netočna. Ovaj Cochrane sustavni pregled prikazuje dokaze koji su bili dostupni do rujna 2015.

Zaključak

Niska kvaliteta dokaza ukazuje da pacijenti koji pate od vrtoglavice različitih uzroka možda imaju nekakvu korist od betahistina u pogledu smanjenja simptoma vertiga. Betahistin je uglavnom neškodljiv. Buduča istraživanja o liječenju simptoma vrtoglavica trebaju koristiti rigorozniju metodologiju i uključiti ishode koji su bitni za pacijente i njihove obitelji.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Topić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information