Antiepileptici za liječenje teške mioklonične epilepsije u dojenčadi

Dosadašnje spoznaje

Teška mioklonička epilepsija dojenačke dobi (eng. severe myoclonic epilepsy in infants, SMEI), poznata i kao Dravetov sindrom, rijedak je oblik epilepsije, otporan na lijekove, za koji je nedavno odobren lijek stiripentol (STP), za korištenje u kombinaciji s drugim antiepilepticima. U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu procijenjena je učinkovitost i podnošljivost STP i drugih antiepileptika u liječenju SMEI.

Rezultati

Temeljitim pretraživanjem (20. prosinca 2016. godine) medicinske literature, nisu pronađena randomizirana kontrolirana istraživanja koja su uključivala druge lijekove osim STP-a. Pronađena su dva klinička istraživanja koja su procijenila učinkovitost i podnošljivost STP-a u liječenju SMEI kod 64 osobe, u usporedbi s placebom. Kad se usporedi sa skupinom koja je primala placebo, skupina koja je primala STP imala je veću vjerojatnost prestanka napadaja epilepsije ili smanjenja broja napada za više od 50%. Samo je jedno istraživanje izričito opisalo veću pojavu nuspojava u skupini koja je primala STP. Podaci iz ta dva istraživanja pokazuju statistički značajnu učinkovitost STP-a u odnosu na placebo, ali ne i podnošljivost. Dodatna istraživanja su potrebna kako bi se jasnije odredila dugoročna učinkovitost i podnošljivost STP-a u liječenju SMEI.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 20. prosinca 2016. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku.

Tools
Information