Usporedba učinkovitosti životinjskog surfaktanta za sprječavanje i liječenje sindroma respiratornoga poremećaja (distresa, RDS) u prijevremeno rođene djece

Istraživačko pitanje: Može li korištenje jednog surfaktanta životinjskog podrijetla u usporedbi s drugom vrstom surfaktanta životinjskog podrijetla dovesti do poboljšanja ishoda u dojenčadi s rizikom nastanka respiratornog sindroma?

Dosadašnje spoznaje: Brojni preparati surfaktanta koriste se za sprječavanje ili za liječenje sindroma respiratornog distresa (RDS) u nedonoščadi. Svi komercijalno dostupni surfaktanti životinjskog podrijetla su učinkoviti za sprječavanje i liječenje sindroma respiratornog distresa u nedonoščadi. Međutim, nejasno je postoje li značajne razlike među dostupnim surfaktantima životinjskog podrijetla u krajnjem kliničkom ishodu. Ovaj Cochrane sustavni pregled literature uspoređuje različite surfaktante životinjskog podrijetla na temelju njihova izvora (goveđeg ili svinjskog podrijetla) i metode dobivanja (usitnjavanje pluća u odnosu na plućni ispirak).

Obilježja uključenih istraživanja: U sustavni pregled literature uključeno je 16 randomiziranih kontroliranih ispitivanja koji su zadovoljili kriterije kriterije uključenja.

Rezultati: Utvrdili smo poboljšanje u smanjenju rizika smrtnosti prije otpuštanja iz bolnice i rizika od kombiniranog ishoda smrti ili potrebe kisika četiri tjedna prije termina rođenja s upotrebom povišene doze svinjskog surfaktanta (surfaktant iz svinjskih pluća), u usporedbi sa usitnjenim goveđim surfaktantom (surfaktant prikupljen iz usitnjenih goveđih pluća). Temeljem dostupnih dokaza ne možemo sa sigurnošću tvrditi je li poboljšanje ishoda s visokom dozom surfaktanta svinjskog podrijetla zbog učinka doze (veće razine fosfolipida s upotrebom veće početne doze) ili zbog djelovanja izvora ekstrakcije (svinjski u usporedbi s goveđim). Usporednim istraživanjima surfaktanata dobivenih iz goveđih izvora utvrdili smo da nema razlike u kliničkim ishodima zbog korištenja različitih metoda ekstrakcije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Hrvoje Urlić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information