Entropija odnosno praćenje dubine anestezije na EEG-u odraslih i djece podvrgnutih općoj anesteziji.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu literature željeli smo procijeniti hoće li primjena anestetičkih lijekova prema vrijednostima dobivenim praćenjem entropije pomoći da se izbjegnu predoziranja bolesnika tim lijekovima.

Dosadašnje spoznaje

Opća anestezija je povratno stanje nesvijesti izazvano primjenom anestetičkih lijekova koji omogućuju pacijentima da prođu kroz operaciju bez boli i sjećanja na događaje tijekom operacije. EEG (elektroencefalografija) je metoda kojom se senzori priključeni na kožu koriste za bilježenje i snimanje električne aktivnosti mozga. Entropijsko praćenje mjeri nepravilnost prerađenih signala EEG-a i prikazuje ga kao brojčanu vrijednost koja označava razinu anestezije.

Preslaba anestezija može uzrokovati buđenje bolesnika tijekom operacije, osjećanje boli, slušanje razgovora i svijest o paraliziranosti. Prisjećanje tih događaja nakon buđenja može dovesti do teške duševne patnje, tjeskobe i nemogućnosti normalnog funkcioniranja. Pretjerana anestezija može dovesti do zakašnjelog buđenja i povećanih troškova anestetika, kao i pridonijeti povećanju smrtnih ishoda u roku od 24 sata ili do godinu dana nakon operacije.

Praćenje entropije i prikazivanje razine anestezije može usmjeriti tijek anestezije bez povećanja rizika za buđenje tijekom operacije. Nadalje, može se olakšati buđenje nakon operacije , smanjiti troškove i smanjiti rizik od smrti.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključili smo studije koje su pratile standardnu praksu primjene anestetika u skladu s promjenama otkucaja srca, krvnog tlaka, suzenja, znojenja ili pokreta, kao odgovorima na kirurške postupke. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2014. Uključili smo odrasle i djecu u dobi od 2 do 16 godina. Sudionici su podvrgnuti svim vrstama operacija, osim operacije mozga, pod općom anestezijom. Pretraživanje literature ponovljeno je u siječnju 2016. Pronašli smo novu studiju od interesa, koju ćemo uklopiti u formalne rezultate ovog sustavnog pregleda tijekom naknadnog obnavljanja pretraživanja literature.

Ključni rezultati

Pronašli smo 11 studija, s ukupno 962 sudionika.

Šest studija (383 sudionika) pronašlo je minimalno kraće vrijeme buđenja u entropijskoj skupini. Studija nije prikazala podatke o smrti koja se dogodila u prvih 24 sata nakon operacije ili u roku od 30 dana do godinu dana nakon operacije.

U osam studija 797 sudionika izjavilo je da se sjećaju događaja tijekom operacije. Nuspojave su bile rijetke.

Svih 11 studija usporedilo je primjenu anestetičkih ljekova: njih 6 ocijenilo je primjenu propofola (primijenjenog u venu), a 5 ih je ocijenilo primjenu anestetičkih plinova (sevofluran i izofluran). Malo je istraživanja zajednički analizirano statističkim postupcima zbog razlika u metodologiji i načinu mjerenja rezultata. Analize triju studija (166 osoba) pronašle su smanjenu uporabu propofola, a drugih dviju studija (156 osoba) uporabu manje sevoflurana u entropijskoj skupini.

Studija nije prikazala podatke o troškovima opće anestezije. Tri studije otkrile su kraće trajanje boravka u jedinicama postoperacijske skrbi u entropijskoj skupini.

Kvaliteta dokaza

Dokazi skraćenja vremena buđenja, nesvjesnosti operacijskih događaja i iznos udahnutih anestetičkih sredstava koja su se koristila umjerene su kvalitete. Dokazi o intravenskim anesteticima koja se primjenjuju i dokazi o duljini boravka u jedinicama postoperacijske skrbi loše su kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Vojković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information