Koji je najbolji sestrinski stil primopredaje za osiguranje kontinuiteta informacija kod hospitaliziranih bolesnika?

Što je sestrinska primopredaja?

Sestrinska primopredaja se zbiva kad jedna medicinska sestra odgovornost za njegu pacijenta preda drugoj sestri, na primjer, nakon završene smjene. Prosječno se sestrinska primopredaja zbiva tri puta na dan za svakog pacijenta.

Kakvi stilovi sestrinske primopredaje postoje?

U svakodnevnoj praksi primopredaje se izvode na različite načine, pri čemu se neke primopredaje obavljaju kroz razgovor između medicinskih sestara (verbalna primopredaja). Druge se izvode kroz sestrinsko čitanje pacijentove dokumentacije ili kroz kombinaciju čitanja i razgovora među medicinskim sestrama. U nekim slučajevima to se radi pokraj pacijentova kreveta, kako bi i pacijent mogao nešto reći, ako želi.

Zašto treba istražiti stilove sestrinske primopredaje?

Kada medicinska sestra preda odgovornost za njegu drugoj sestri postoji mogućnost nastanka pogreške ako se sve važne medicinske informacije ne podijele temeljito i učinkovito. Zaboraviti spomenuti - ili shvatiti - informacije može dovesti do odgode liječenja ili postavljanja dijagnoze kod pacijenta, neprimjerenog liječenja, ili pogreške u pružanju odgovarajuće skrbi. Prema tome, važna je precizna primopredaja medicinskih informacija kako bi se osigurao kontinuitet skrbi i pacijentove sigurnosti.

Cilj i rezultati ovog Cochrane sustavnog pregleda

Ovaj Cochrane sustavni pregled pokušao je istražiti koji stil sestrinske primopredaje je najbolji.

U ožujku 2013. autori sustavnog pregleda napravili su opsežan pregled literature kako bi našli odgovarajuća istraživanja (nasumična kontrolirana ispitivanja) koja uspoređuju različite stilove sestrinske primopredaje. Međutim, nisu uspjeli pronaći nijedno nasumično kontrolirano istraživanje koje istražuje to pitanje, pa se ne može izvući nikakav zaključak. Daljnja istraživanja na ovom području su hitno potrebna.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information