Tai Chi za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB)

Dosadašnje spoznaje

Ljudi s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća (KOPB) vrlo često pate od nedostatka zraka (dispneja). Tai Chi je sustavna „kalistenička“ vježba koja se razvila u drevnoj Kini, a koja uključuje niz sporih i ritmičnih kružnih pokreta. Naglašava upotrebu „uma“ ili koncentracije za kontrolu disanja i kružne pokrete za postizanje struje unutarnje energije (tzv. "qi") za postizanje tjelesne ravnoteže i unaprjeđenje kvalitete života. Opisano je da utječe na ravnotežu i mišićnu snagu u osoba starije životne dobi, ali nema dosljednih zaključaka o utjecaju na dispneju, kapacitet za vježbanje, plućnu funkciju i psihosocijalno stanje oboljelh od KOPB Ovaj Cochrane sustavni pregled literature istražuje ima li Tai Chi pozitivan utjecaj na smanjenje dispneje i poboljšanje kapaciteta za vježbanje te fiziološkog i psihosocijalnog stanja oboljelih od KOPB.

Obilježja studija

U ovaj članak uključili smo 811 ispitanika iz 12 istraživanja. Broj ispitanika u svakom istraživanju je bio u rasponu od 10 do 206, a srednja dob između 61 i 74 godine. Program je trajao između 6 tjedana i godine dana. Uključena istraživanja koristila su različite stilove i veliki broj formi Tai Chi-a. Najčešća provođena forma bio je Tai Chi Yang stila s pojednostavljene 24 forme.

Ključni rezultati

Tijekom vremena istraživanja nisu zabilježeni neželjeni događaji ili nuspojave. Kvaliteta dokaza za sve rezultate od interesa varirala je od vrlo niske do umjerene. Nakon završetka treninga, razina nedostatka zraka bila je slična u grupi koja je provodila Tai Chi kao i u kontrolnoj grupi koja je primala uobičajenu skrb. Ispitanici iz grupe koja je provodila Tai Chi u 6 minuta su propješačili 29,64 metra više i imali su bolju plućnu funkciju od onih koji su primili uobičajenu skrb. Međutim, promjene u kvaliteti života nisu bile uočljive. Kada se Tai Chi upotrebljavao kao dodatak nekoj drugoj intervenciji (npr. vježbe disanja ili vježbanje) nismo zabilježili da Tai Chi pridonosi poboljšanju u smislu nedostatka daha ili funkcionalnog i psihosocijalnog stanja. Trenutačno se samo jedno istraživanje bavi pozitivnim utjecajima Tai Chi-a na mišićnu snagu i ravnotežu, međutim istraživači su dali nedovoljno podataka da bi mogli komentirati podatke u ovom članku. Potrebna su daljnja istraživanja na ovu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Vuka
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information