Može li kognitivno-bihevioralna terapija smanjiti štetno seksualno ponašanje kod adolescenata?

Dosadašnje spoznaje

Otprilike jedan od 1000 mladih ljudi u dobi od 12 do 17 godina sudjeluje u štetnom seksualnom ponašanju, poput navođenja druge djece na seksualne aktivnosti. Neki od njih budu i osuđeni za seksualni zločin. Mnogi programi liječenja uključuju kognitivno-bihevioralne tehnike prilagođene individualnim potrebama. Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT) temelji se na teoriji da promjena načina na koji ljudi razmišljaju pomaže i u promjeni ponašanja. Koristi se za odrasle osobe, ali nije poznato djeluje li kod adolescenata sa štetnim seksualnim ponašanjem.

Istraživačko pitanje

Je li KBT bolji u smanjivanju adolescentnog štetnog seksualnog ponašanja u usporedbi s izostankom liječenja ili drugim opcijama? Pregledani su dokazi o učinku KBT-a na stope prijestupa i štetne događaje poput samoozljeđivanja. Također je proučena emocionalna i psihološka dobrobit ispitanika, kao i njihovi seksualni stavovi i ponašanje.

Datum pretraživanja dokaza

Pretražene su baze podataka zaključno s lipnjem 2019. godine kako bi se pronašla randomizirana kontrolirana istraživanja u kojima je KBT uspoređen s izostankom liječenja ili drugim opcijama liječenja. Randomizirana kontrolirana istraživanja koriste se nasumičnom metodom (poput bacanja novčića) kako bi se odlučilo hoće li ispitanici dobiti različite oblike liječenja ili ih neće liječiti.

Značajke istraživanja

Pronađena su četiri mala istraživanja koja uključuju ukupno 115 mladića koja su pokazivala štetno seksualno ponašanje. U dva istraživanja ispitanici su bili u dobi od 12 do 18 godina. U druga dva istraživanja muški ispitanici jednostavno su opisani kao "adolescenti".

Tri istraživanja provedena su u SAD-u i jedno u Južnoj Africi. Istraživanja su bila kratka. Jedno je trajalo dva mjeseca, dva su trajala tri mjeseca, a jedno je trajalo šest mjeseci. Nije jasno tko je financirao ova istraživanja.

Dva istraživanja (39 ispitanika) uspoređivala su KBT s izostankom liječenja ili uobičajenim liječenjem. Jedno istraživanje (16 ispitanika) uspoređivalo je KBT s programom seksualnog odgoja. Jedno istraživanje uspoređivalo je KBT (19 ispitanika) s terapijom deaktiviranja načina rada (eksplicitni, sustavni, ciljno orijentirani pristup rješavanju problematičnih emocija, ponašanja i misli) (21 ispitanik) i treningom socijalnih vještina (razvoj socijalnih vještina i igranje uloga) (20 ispitanika). U tri istraživanja, KBT je pružen u mjestu stanovanja, a primijenio je netko tko tamo radi. U četvrtom je KBT u zajednici pružao licencirani liječnik koji je na doktorskom studiju.

Ključni rezultati

Jedno istraživanje (59 ispitanika) ispitivalo je smanjuje li KBT štetno seksualno ponašanje ili broj prekršaja koje počine ispitanici. Pružilo je dokaze vrlo niske razine pouzdanosti koji pokazuju da je KBT smanjio seksualnu agresiju nakon intervencije. Taj učinak je bio sličan i za terapiju deaktiviranja načina rada i treninga socijalnih vještina. Nijedno istraživanje nije ispitivalo učinak na neželjene posljedice kao što je samoozljeđivanje.

Jedno istraživanje (59 ispitanika) otkrilo je malu ili nikakvu razliku u tome kako je KBT poboljšao psihološko blagostanje u usporedbi s drugim oblicima liječenja (dokazi vrlo niske razine pouzdanosti). Jedno istraživanje (18 ispitanika) pokazalo je da KBT utjecao na to da su mladići razumjeli kako je njihovo ponašanje utjecalo na njihove žrtve, u usporedbi sa skupinom koja nije liječena (dokazi vrlo niske razine pouzdanosti). Jedno je istraživanje (21 ispitanik) mjerilo taj ishod, ali nije prijavilo iskoristive podatke.

Dva istraživanja su ispitivala je li KBT poboljšao vrstu razmišljanja povezanu sa štetnim seksualnim ponašanjem (seksualni stavovi i ponašanje). Jedno od njih (21 ispitanik) usporedilo je KBT s uobičajenim liječenjem. Nisu pronašli dokaze o učinku. Drugo istraživanje (16 ispitanika) uspoređivalo je KBT sa seksualnim odgojem. Otkriveno je da je KBT poboljšao neke vrste kognitivnih poremećaja. Jedno istraživanje (18 ispitanika) izvijestilo je da nema značajne razlike između KBT-a i izostanka liječenja za opći kognitivni poremećaj o seksualnom ponašanju (dokazi vrlo niske pouzdanosti).

Pouzdanost dokaza

Ne može se reći smanjuje li KBT štetno seksualno ponašanje kod muških adolescenata. Četiri istraživanja imala su vrlo malu veličinu uzorka. Sveukupno, postoje dokazi vrlo niske razine pouzdanosti da grupni KBT možda može poboljšati empatiju prema žrtvi u usporedbi s izostankom liječenja, a možda može poboljšati i kognitivne poremećaje u usporedbi sa seksualnim odgojem, ali ne i uobičajenim liječenjem. Vrlo niska pouzdanost ovih dokaza znači da će se rezultati vjerojatno promijeniti kad se provedu daljnja istraživanja. Nijedno istraživanje nije proučavalo utjecaj KBT-a na djevojke sa štetnim seksualnim ponašanjem. Bilo je teško procijeniti koliko su dobro provedena istraživanja. Dostupna izvješća nisu pružala dovoljno podataka ili su u nekim odjeljcima ocijenjena s visokim rizikom od pristranosti. Također, potrebna su kvalitetnija randomizirana kontrolirana istraživanja o pojedinačnom i grupnom KBT-u, posebno izvan Sjeverne Amerike. Istraživanja bi trebala uključivati i ispitanike iz različitih sredina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nikolina Špoljarić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information