Učinak podraživanja usta prstima na hranjenje nedonoščadi na usta

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Mogu li postupci kojima se podražavaju usta, a koji uključuju podraživanje usta prstima, nedonoščadi rođenih prije 37. tjedna trudnoće:

- skratiti vrijeme do postizanja isključivog hranjenja na usta i skratiti boravak u bolnici?

- pomoći u postizanju isključivog hranjenjenja na usta, isključivog dojenja ili bilo koje vrste izravnog dojenja?

- pojačati snagu sisanja?

- povećati stope rasta i boljeg razvoja djeteta?

Dosadašnje spoznaje

U velikog broja nedonoščadi dolazi do zakašnjele uspostave hranjenja na usta (sisanja) te ih se hrani uz pomoć sonde ili intravenozno (parenteralno). Razvijanje vještine hranjenja na usta zahtijeva primjereno usklađivanje sisanja, gutanja i disanja. Uspostavljanje hranjenja na usta u nedonoščadi može biti dosta zahtjevno zbog dugog boravka u bolnici, teškoća s disanjem i ostalih zdravstvenih problema uzrokovanih prijevremenim porodom. Neugodni zahvati kao što su ventiliranje ili često čišćenje sekreta iz usta i nosa može negativno utjecati na djetetovu sposobnost hranjenja. Međunarodne smjernice za prelazak s hranjenja uz pomoć sonde na hranjenje putem usta uvelike se razlikuju jedna od druge. Pružatelji zdravstvenih usluga koriste se cijelim nizom intervencija za unaprjeđenje sisanja i sposobnosti hranjenja u nedonoščadi i studije tih intervencija pokazuju brži prelazak sa sonde na hranjenje putem usta, skraćenje boravka u bolnici i poboljšanje vještine sisanja nedonoščadi. Ni jedan Cochraneov sustavni pregled do sada nije procijenio učinak stimulacije usta prstima prije i tijekom hranjenja novorođenčadi.

Obilježja uključenih istraživanja

Ovaj sustavni pregled je uključio randomizirane kontrolirane pokuse koji su ispitivali podražavanje usta prstom u prijevremeno rođene djece (nedonoščadi). Autori sustavnog pregleda su pronašli studije za uključivanje pretraživanjem elektroničkih baza podataka, registara kliničkih pokusa, znanstvenih časopisa i objavljenih konferencijskih sažetaka.

Ključni rezultati

U sustavni smo pregled uključili 19 studija. Ta su istraživanja bila loše kvalitete i s malim brojem sudionika. Zaključci istraživanja dokazuju da učinak stimulacije usta može ubrzati prelazak na hranjenje putem usta, skratiti vrijeme boravka u bolnici i vrijeme provedeno na parenteralnoj ishrani. Niti jedna studija nije ispitala dugotrajne rezultate takvih postupaka ( dulje od 6 mjeseci). Studije nisu prikazale podatke za utjecaj na rezultate dojenja niti na dobivanje nedonoščadi na težini.

Kvaliteta dokaza

Uključene studije bile su melene (malen broj uključenih ispitanika) i većina ih je metodološki bila loše ili vrlo loše kvalitete. Autori ovoga pregleda literature nisu pronašli kvalitetna istraživanja koja podupiru učinkovitost, korisnost i sigurnost postupka stimulacije usta nedonoščadi prstima. Potrebna su veća i kvalitetnija medicinska istraživanja da bi se roditeljima i skrbnicima pružio bolji uvid u koristi i štetnosti te intervencije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Mia Nadovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr