Nikotin kao lijek za ublažavanje boli nakon operacije

Pitanje sustavnog pregleda

Ovaj Cochrane sustavni pregled ispituje je li nikotin djelotvoran za ublažavanje boli, smanjenje korištenja opioida i uzrokuje li kakve nuspojave ako se pacijentima daje prije, tijekom ili neposredno nakon kirurškog zahvata.

Dosadašnje spoznaje i obilježja pronađenih studija

Veliki kirurški zahvati obično uzrokuju intenzivnu bol. Glavni način liječenja boli nakon velikih kirurških zahvata uključuje lijekove opioide, vrlo jake analgetike kao što je morfin. Međutim, opioidi nisu uvijek potpuno djelotvorni i mogu izazvati nuspojave kao što je pospanost (sedacija), plitko disanje (respiratorna depresija), osjećaj mučnine i povraćanje. Davanje drugih lijekova zajedno s opioidima, kao što je paracetamol, može bolje ublažiti bol nakon operacije i smanjiti potrebu za opioidima.

U ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključeno je 9 kliničkih pokusa s ukupno 666 ispitanika. Pretraženo je nekoliko baza podataka kako bi se pronašle studije objavljene do ožujka 2014. Uključene su placebom kontrolirane, randomizirane kliničke studije (u kojima su ispitanici nasumično razvrstani u skupine koje primaju dvije ili više različitih terapija) u kojima je jedna skupina uzimala lažni lijek - placebo, a druga nikotin za ublažavanje postoperativne boli. Također su kontaktirani autori tih studija kako bi se pribavili dodatni podatci. Sve studije nisu prikazale podatke o simptomima (ishodima) koji su gore navedeni, tako da su zaključci koji se mogu donijeti temeljem tih studija ograničeni. Pretraživanje literature ponovljeno je 28. travnja 2015. Pronađena je jedna studija koja odgovara kriterijima uključenja, i koja će se uključiti u sljedeće obnavljanje ovog sustavnog pregleda.

Ključni rezultati

Rezultati analize pronađenih kliničkih pokusa pokazuju da postoje dokazi niske kvalitete da uporaba nikotina može malo ublažiti postoperativnu bol unutar 24 h nakon kirurškog zahvata. Taj učinak bio je manje siguran 1 h i 12 h nakon zahvata. Čini se da nikotin ne smanjuje uporabu opioida nakon 60 min ili 24 h, niti je bilo dokaza da smanjuje sedaciju ili povraćanje. Nikotin je bio povezan s većim rizikom od mučnine nego placebo, što može ograničiti njegovu uporabu. Nije pronađeno dovoljno podataka za procjenu učinaka nikotina na nuspojave povezane s opioidima, uključujući respiratornu depresiju, ili učinak nikotina na duljinu boravka u bolnici nakon kirurškog zahvata.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza procijenjena je kao niska ili vrlo niska, uglavnom zbog lošeg načina na koji su studije bile ustrojene, što može dovesti do precjenjivanja rezultata. Nadalje, pronađeno je nedovoljno podataka u brojnim analizama da bismo mogli biti sigurni u veličinu prosječnog efekta. Također valja napomenuti da su se rezultati pojedinačnih studija značajno razlikovali.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information