Mamografija praćena ultrazvukom u usporedbi sa samom mamografijom za probir na rak dojke kod žena sa prosječnim rizikom od raka dojke

Diljem svijeta, rak dojke je najčešći zloćudni tumor u žena. Dokazi pokazuju da mamografija može kod zdravih žena starosti 50-70 godina rano otkriti rak dojke i smanjiti rizik od smrti od raka dojke. Međutim, mamografija nije savršena pretraga za otkrivanje raka dojke i ne otkrije pojedine tumore kod nekih žena, osobito u žena koje imaju gušće tkivo dojki. U žena s gušćim tkivom dojki, teško je na mamogramu razlikovati normalno tkivo dojke od tumora. Zbog toga, neki zagovornici smatraju da će dodatni pregled ultrazvukom kod tih žena nakon mamografskog probira otkriti i one tumore koji nisu otkriveni samom mamografijom. Drugi smatraju da će to povećati stopu lažno pozitivnih nalaza tumora i povećati broj biopsija i nepotrebnog liječenja.

Nije jasna prednost ultrazvuka kao dodatnog pregleda za žene koje nemaju osobito gusto tkivo dojki i koje imaju normalne mamografske nalaze. Ovaj pregled nastojao je ispitati dokaze koji govore u prilog i protiv dodatnog pregleda ultrazvukom nakon mamografije za žene s prosječnim rizikom za rak dojke. Važno je odvagnuti pozitivne i negativne strane probira jer ne znači nužno da će otkrivanje više tumora probirom i spasiti život više žena. Moramo procijeniti hoće li nekoliko dodatnih karcinoma koji bi se mogli otkriti ultrazvukom dovesti i do stvarnog smanjenja smrtnosti od raka dojke, a potom ocijeniti omjer postojeće koristi i štete uzrokovane time što će se mnoge žene nepotrebno uznemiriti ili pogrešno dijagnosticirati.

Nismo pronašli istraživanja vezana za pitanje kojim se bavi naš pregled. Trenutno je u tijeku jedno randomizirano kontrolirano istraživanje u Japanu (naziva J-START). Budući da nije jasno može li ultrazvuk u žena s normalnim mamografskim nalazom smanjiti rizik od smrti od raka dojke, ne bi se trebao rutinski koristiti. Ako se provodi probir s ultrazvukom, trebao bi biti dio kliničkog istraživanja dizajniranog za ispitivanje učinka ovog dodatnog pregleda na smrtnost i štetne učinke koji se javljaju kod žena s pozitivnim nalazom nakon ultrazvuka u svrhu probira.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information