Mamografija praćena ultrazvukom u usporedbi sa samom mamografijom za probir na rak dojke kod žena sa prosječnim rizikom od raka dojke

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Diljem svijeta, rak dojke je najčešći zloćudni tumor u žena. Dokazi pokazuju da mamografija može kod zdravih žena starosti 50-70 godina rano otkriti rak dojke i smanjiti rizik od smrti od raka dojke. Međutim, mamografija nije savršena pretraga za otkrivanje raka dojke i ne otkrije pojedine tumore kod nekih žena, osobito u žena koje imaju gušće tkivo dojki. U žena s gušćim tkivom dojki, teško je na mamogramu razlikovati normalno tkivo dojke od tumora. Zbog toga, neki zagovornici smatraju da će dodatni pregled ultrazvukom kod tih žena nakon mamografskog probira otkriti i one tumore koji nisu otkriveni samom mamografijom. Drugi smatraju da će to povećati stopu lažno pozitivnih nalaza tumora i povećati broj biopsija i nepotrebnog liječenja.

Nije jasna prednost ultrazvuka kao dodatnog pregleda za žene koje nemaju osobito gusto tkivo dojki i koje imaju normalne mamografske nalaze. Ovaj pregled nastojao je ispitati dokaze koji govore u prilog i protiv dodatnog pregleda ultrazvukom nakon mamografije za žene s prosječnim rizikom za rak dojke. Važno je odvagnuti pozitivne i negativne strane probira jer ne znači nužno da će otkrivanje više tumora probirom i spasiti život više žena. Moramo procijeniti hoće li nekoliko dodatnih karcinoma koji bi se mogli otkriti ultrazvukom dovesti i do stvarnog smanjenja smrtnosti od raka dojke, a potom ocijeniti omjer postojeće koristi i štete uzrokovane time što će se mnoge žene nepotrebno uznemiriti ili pogrešno dijagnosticirati.

Nismo pronašli istraživanja vezana za pitanje kojim se bavi naš pregled. Trenutno je u tijeku jedno randomizirano kontrolirano istraživanje u Japanu (naziva J-START). Budući da nije jasno može li ultrazvuk u žena s normalnim mamografskim nalazom smanjiti rizik od smrti od raka dojke, ne bi se trebao rutinski koristiti. Ako se provodi probir s ultrazvukom, trebao bi biti dio kliničkog istraživanja dizajniranog za ispitivanje učinka ovog dodatnog pregleda na smrtnost i štetne učinke koji se javljaju kod žena s pozitivnim nalazom nakon ultrazvuka u svrhu probira.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr