Novi, neinvazivni dijagnostički krvni test za osobe s rizikom od invazivne gljivične infekcije (aspergiloze): polimerazna lančana reakcija

Istraživačko pitanje
Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je analizirati dokaze o preciznosti polimerazne lančane reakcije (PCR) za dijagnosticiranje invazivne aspergiloze (IA) u osoba s oslabljenim imunološkim sustavom zbog terapija poput kemoterapije, ili nakon transplantacije organa ili koštane srži.

Uvod
Invazivna aspergiloza je gljivična bolest uzrokovana široko rasprostranjenom plijesni Aspergillus, pri čemu je Aspergillus fumigatus najčešća vrsta. Većina ljudi svakodnevno udiše spore Aspergillusa, a da se ne razboli. Međutim, ljudi s oslabljenim imunosnim sustavom ili plućnim bolestima izloženi su većem riziku od razvoja respiratornih problema pluća i sinusa zbog Aspergillusa. Jedan od problema je i alergijska komplikacija zbog IA, koja je najčešća, po život opasna, invazivna gljivična infekcija kod ljudi čiji su imunosni sustavi ugroženi. Bez antifungalne terapije, većina osoba s IA će preminuti, tako da su rana dijagnoza i brza primjena prikladne antifungalne terapije kritični čimbenici preživljenja za te osobe. Idealan uzorak za dijagnosticiranje IA bilo bi plućno tkivo, ali njegovo dobivanje predstavlja značajan rizik za pacijenta, tako da postoji jasna potreba za novim, neinvazivnim metodama kao što je PCR, kako bi se dokazala prisutnost gljivica u krvi otkrivanjem njihovih nukleinskih kiselina.

Značajke istraživanja
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2018. Odabrano je 29 kliničkih istraživanja koja su opisala procjenu PCR testova kod kohorti ljudi s visokim rizikom od IA.

Izvori financiranja uključenih istraživanja
Niti jedna od tvrtki koja je uključena u dijagnozu invazivnih gljivičnih bolesti nije financirala istraživanja uključena u ovaj pregled.

Kvaliteta dokaza
Većina istraživanja je imala nizak rizik od pristranosti te nema razloga za bojazan vezano za njihovu primjenjivost. Međutim, razlike u referentnom standardu mogu doprinijeti razlikama u distribuciji slučajeva koji su bili klasificirani kao IA.

Ključni rezultati
U istraživanjima je korišteno nekoliko PCR tehnika. Udruživanje podataka iz istraživanja pokazalo je da su osjetljivost i specifičnost PCR metode u dijagnosticiranju IA varirale (od 59% do 79,2% za osjetljivost i od 79% do 95,2% za specifičnost), ovisno o kriterijima korištenima za definiciju pozitivnog rezultata. Kada se koristi kao dijagnostički kriterij za IA u populaciji od 100 osoba s pojavnošću bolesti od 16,3% (ukupna prosječna prevalencija), jedan pozitivni PCR test bi propustio tri osobe s bolešću i lažno pozitivno dijagnosticirao 17 osoba koje bi bile nepotrebno liječene i poslane na daljnje pretrage. Zahtjev za dva pozitivna rezultata kao dijagnostički kriterij u populaciji s istom pojavnosti bolesti bi propustio devet osoba s bolešću i lažno pozitivno dijagnosticirao četiri osobe. Ove brojeve treba tumačiti s oprezom, jer se referentni standard temelji na stupnju sigurnosti dijagnoze i rijetko se dokazuje, pa ne može dati dosljednu procjenu slučajeva.

Sveukupno, PCR pokazuje umjerenu dijagnostičku preciznost kada se koristi kao test probira za IA u visokorizičnim skupinama pacijenata. Ono što je posebno važno, kad je stopa osjetljivosti mala, osjetljivost testova znači da negativan rezultat omogućava pouzdano isključenje dijagnoze, osim kad pacijent uzima određene antifungalne lijekove Važno je da osjetljivost testa daje, s malom prevalencijom bolesti, visoku negativnu prediktivnu vrijednost tako da negativni test omogućuje da se dijagnoza isključi.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska. Prevela: Svjetlana Grgić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information