Bupropion za liječenje poremećaja nedostatka pozornosti ili hiperaktivnog poremećaja (ADHD) u odraslih

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature analizirao je dokaze iz istraživanja o učincima lijeka bupropiona na ponašanje odraslih koji boluju od ADHD-a. Uzeli smo u obzir i nepovoljne učinke (nuspojave koje su se pojavile kao ishod uzimanja lijeka).

Dosadašnje spoznaje

ADHD je moždani poremećaj obilježen ponavljajućim uzorkom nemogućnosti zadržavanja pažnje, impulzivnosti i/ili hiperaktivnosti, koji smetaju pravilnoj funkciji mozga i razvoju. Neki pacijenti s ADHD-om imaju problema sa samo jednim od uzoraka ponašanja, dok ostali imaju kombinirane poremećaje. Bupropion je lijek registriran za liječenje depresije i pomoć pri prestanku pušenja, ali se također koristi i za liječenje ADHD-a. Pacijentima s ADHD-om najčešće se prepisuju stimulansi kao što su metilfenidati i amfetamini. Međutim, svi ne reagiraju dobro na stimulanse. Neki ljudi ih ne pddnose zbog nuspojava. Neki od pacijenata imaju medicinska stanja poput psihijatrijskih poremećaja ili tikova zbog kojih ne smiju uzimati stimulanse. Drugi opet ne žele koristiti stimulanse jer su to kontrolirane tvari. Nestimulansi kao što je bupropion su zbog toga katkada u upotrebi kao zamjena. Njegova učinkovitost u liječenju ADHD-a je još nepoznata.

Datum pretraživanja

Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do veljače 2017.

Značajke istraživanja

Uključili smo šest randomiziranih kontroliranih pokusa (RCT), i to studije u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina s liječenjem. Pet studija od navedenih provedene su u SAD-u, a šesta u Iranu. Studije su uključile ukupno 438 ljudi s ADHD-om. Sve su istraživale verziju bupropiona s dugotrajnim djelovanjem, dakle verziju lijeka koja se sporo upija, pa se zato može uzimati samo jednom dnevno. Ovakvo jednostavno doziranje odgovara ljudima s ADHD-om, jer im se zbog bolesti može biti teško sjetiti uzeti lijek na vrijeme.

Studije su trajale između šest i 10 tjedana. Svim sudionicima bio je dijagnosticiran ADHD te su često imali i druge probleme s mentalnim zdravljem. U jednoj studiji, svi ispitanici su imali ADHD i bili su ovisni na opioide (lijekovi koji ublažavaju bol).

Izvori financiranja studija

Četiri studije financirala je industrija dok su ostale dvije bile javno financirane. U jednoj od javno financiranih studija, glavni autor je bio plaćen od strane industrije (iako ga nisu plaćali proizvođači bupropiona) za istraživačke aktivnosti.

Ključni rezultati

Bupropion može dovesti do malih poboljšanja kod ADHD-a te može smanjiti simptome povezane s ADHD-om. Ovaj lijek nema više nepovoljnih učinaka u usporedbi s placebom. Bupropion može biti drugi oblik liječenja za odrasle s ADHD-om koji ne mogu ili ne žele uzimati stimulanse.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza ovog sustavnog pregleda je niska, jer smo pronašli vrlo mali broj studija; pet od njih šest su obuhvatile mali broj ispitanika, a sve su bile loše provedene. Učinci bupropiona na razne aspekte funkcioniranja pacijenata na dnevnoj bazi nisu bile istraživane. Nadalje, nijedna od studija nije ocijenila dugoročne učinke djelovanja ovog lijeka. Daljnja istraživanja su potrebna kako bi se ocijenilo je li bupropion učinkovit kod specifičnih ADHD podgrupa pacijenata ili kod ljudi koji boluju od dodatnih poremećaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dorotea Vodeničar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information