Postupci za sprječavanje začepljenja malih vena u jetri nakon presađivanja matičnih krvotvornih stanica

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirali smo dokaze o utjecaju lijekova na začepljenje malih jetrenih vena (venookluzivna bolest, VOD) u osoba kojima su presađene hematopoetske matične stanice (HSCT).

Dosadašnje spoznaje

Osobe koje su prošle HSCT mogu razviti VOD, te niz komplikacija koje mogu dovesti do njihove smrti. Isprobani su brojni lijekovi, s različitim mehanizmim djelovanja, za sprječavanje VOD. Te mjere sprječavanja venookluzije uključuju heparin, heparin male molekularne mase (LMWH), danaparoid, ursodeoksikoličnu kiselinu, prostaglandin E1 (PGE1), glutamin, antitrombin III, defibrotid i svježe smrznutu plazmu (FFP). Mnogi centri za presađivanje rutinski primjenjuju te preventivne mjere, osobito za ljude s visokim rizikom.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključili smo 14 randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT). Četiri ispitivanja (612 sudionika) usporedila su ursodeoksikoličnu kiselinu sa ili bez dodatne terapije i placebo, ili nikakvu terapiju, ili sa samom dodatnom terapijom. Dvije studije (259 sudionika) usporedile su heparin i nikakvo liječenje. Dvije studije (106 osoba) usporedile su niskomolekularni heparin s placebom ili nikakvim liječenjem. Jedno istraživanje (360 sudionika) usporedilo je defibrotid s nikakvim liječenjem. Jedno istraživanje (34 sudionika) usporedilo je glutamin s placebom. Dva pokusa (383 sudionika) usporedila su svježe smrznutu plazmu sa ili bez dodatne terapije i nikakvim liječenjem ili s istim samim dodatnim liječenjem. Jedno istraživanje (30 sudionika) usporedilo je antitrombin III s heparinom u odnosu na heparin sam. Jedno istraživanje je usporedilo heparin (47 sudionika) s LMWH (46 sudionika) i prostaglandina E1 (47 sudionika). Ni jedna studija nije istražila učinke danaparoida. U RCT-ove su bili uključeni sudionici obaju spolova, različite dobi i različitih bolesti koji su bili podvrgnuti HSCT-u. Dokazi se odnose na rezultate istraživanja koji su bili dostupni do siječnja 2015. godine.

Ključni rezultati

Ursodeoksikolična kiselina može smanjiti pojavu VOD-a, smrti od svih uzroka i smrtnih slučajeva zbog VOD, ali nije bilo nikakvih dokaza o postojanju razlike u ukupnom preživljavanju Nije bilo dokaza o razlici u nastanku VOD između terapijske i kontrolne skupine za heparin, LMWH, defibrotid, glutamin, FFP, antitrombin III, između heparina i NH, između heparina i PGE1, te između LMWH i PGE1. Nije bilo dokaza o razlici u preživljavanju za liječenu i kontrolnu skupinu za heparin i defibrotid. Nije bilo podataka o preživljavanju za ispitivanja LMWH-a, glutamina, FFP-a, antitrombina III, između heparina i LMWH i heparina i PGE1, niti između LMWH i PGE1. Nije bilo podataka o kvaliteti života ni u jednom ispitivanju. Jedanaest studija opisalo je podatke o štetnim učincima. Nije bilo dokaza o razlici u nuspojavama između liječenih skupina, osim jedne studije koja je pokazala da je s defibrotidom bilo više nuspojava nego na bez njega.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za sve ishode bila je niska do vrlo niska, zbog visokog rizika od pristranosti u načinu na koji su studije ustrojene, nedosljednih rezultata u različitim studijama i nepreciznosti rezultata.

Zaključak

Postoje dokazi niske ili vrlo niske kvalitete da ursodeoksikolična kiselina može smanjiti učestalost jetrenoga VOD-a, ukupnu smrtnost i smrtnost zbog VOD u ljudi podvrgnutih HSCT-u. Međutim, najučinkovitije liječenje nije dobro definirano. Nema dovoljno dokaza koji bi poduprli primjenu heparina, heparina niske molekularne mase, defibrotida, glutamina, FFP, antitrombina III i prostaglandina E1. Potrebna su dodatna istraživanja visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Martina Mudnić Pulje
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia

Tools
Information