Liječenje kožnih presadaka i kirurških rana negativnim tlakom za poticanje cijeljenja

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Liječenje rana negativnim tlakom je primjena postupka usisavanja (negativnim tlakom) rana koje cijele. Liječenje negativnim tlakom se koristi dugi niz godina za liječenje kroničnih rana, kao što su ulkusi udova i dekubitusi. Odnedavno je primjena proširena i na svježe kirurške rane te kožne presatke. U Cochrane sustavnom pregledu analizirane su studije koje su uspoređivale liječenje negativnim tlakom s drugim načinima poticanja cijeljenja rana da bi se zaključilo djeluje li doista liječenje negativnim tlakom. Pronađeno je devet ispitivanja (785 sudionika). Temeljem pronađenih dokaza iz znanstvene literature, još uvijek nije jasno ubrzava li obrada negativnim tlakom cijeljenje rana i smanjuje li rizik od komplikacija povezanih s operacijama i kožnim presadcima.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Andrea Šimunković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save