Terapijski ultrazvuk za liječenje kronične križobolje

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Ultrazvuk je elektroterapijski postupak koji pomoću vibracija dovodi toplinu i energiju u donji dio leđa – uključujući leđne mišiće, ligamente, tetive i kosti. Cilj ultrazvučne terapije je smanjenje boli i ubrzanje cijeljenja. Kronična križobolja je bol u križima koja traje dulje od 12 tjedana.

Istraživačko pitanje: Je li ultrazvuk sigurna i učinkovita terapija za kroničnu križobolju?

Traženi su randomizirani kontrolirani pokusi koji su uspoređivali ultrazvuk s drugim metodama liječenja. U pokuse su uključeni odrasli ljudi (18 i više godina) s kroničnom nespecifičnom križoboljom. Kronična nespecifična križobolja je križobolja nepoznatog uzroka koja traje dulje od 12 tjedana.

Usporedne metode liječenja uključivale su vježbe, ostale vrste elektroterapije, manipulaciju kralježnice i placebo. Placebo liječenje se još naziva i "lažno liječenje". Ono nema pravi učinak liječenja – primjer placeba je korištenje ultrazvučne sonde s isključenim ultrazvučnim aparatom.

U ovom istraživanju pacijenti kojima je propisana terapija ultrazvukom najčešće su imali 6 do 18 terapija ultrazvukom.

Istraživači su u ovom Cochrane sustavnom pregledu htjeli vidjeti pomaže li ultrazvuk kod boli, kvalitete života, zadovoljstva pacijenta i sposobnosti provođenja aktivnosti u svakodnevnom životu, uključujući posao.

Dosadašnje spoznaje

Kronična križobolja je česti uzrok boli i problema u izvođenju aktivnosti u svakodnevnom životu za ljude diljem svijeta. Čest je uzrok traženja liječničke pomoći, mijenjanja načina života i izostanka s posla.

Terapijski ultrazvuk je široko rasprostranjena metoda za liječenje križobolje. Kod primjene ultrazvuka fizioterapeut koristi sondu ultrazvučnog uređaja kojim masira kožu donjeg dijela leđa pacijenta. Uređaj proizvodi vibracije koje prolaze kroz kožu. Cilj je predati toplinu i energiju u dijelove tijela ispod kože, kako bi umanjili bol i ubrzali oporavak. Međutim nije sigurno je li ultrazvuk sigurna i učinkovita metoda.

Značajke studija

Pregledana su istraživanja (randomizirani kontrolirani pokusi) objavljena do listopada 2013. Pronađeno je sedam malih pokusa koji su uključivali ukupno 362 odrasla pacijenta liječena zbog križobolje. Svi pacijenti uključeni u randomizirane kontrolirane pokuse imali su nespecifičnu križobolju.

Većina pacijenata imala je blagu do umjerenu bol u smislu jačine boli i sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Svi pokusi su provedeni u sekundarnim ustanovama zdravstvene skrbi. Odnosno svi su pacijenti bili pregledani od strane liječnika ili nekog drugog zdravstvenog djelatnika prije početka liječenja.

Istraživanja u ovom sustavnom pregledu uspoređivala su terapijski ultrazvuk s drugim metodama liječenja.

Većina istraživanja je provela samo kratkoročno praćenje uključenih pacijenata. Drugim riječima, pratili su pacijente samo nekoliko dana ili nekoliko tjedana. U idealnim uvjetima, istraživanja o liječenju križobolje trebala bi pratiti pacijente nekoliko mjeseci ili godina.

Niti jedna od studija nije bila komercijalno sponzorirana.

Ključni rezultati

Nisu pronađeni nikakvi uvjerljivi dokazi da je ultrazvuk učinkovit u liječenju križobolje. Nije bilo visoko kvalitetnih dokaza da ultrazvuk smanjuje bol ili poboljšava kvalitetu života.

Pronađeni su neki dokazi da ultrazvuk može poboljšati funkciju slabinskog dijela leđa – mogućnost ljudi da koriste slabinski dio leđa. Ali je poboljšanje bilo neznatno tako da nije moglo napraviti nikakvu razliku u životu pacijenta.

Istraživanja uključena u ovaj sustavni pregled nisu dala podatke o sigurnosti korištenja terapijskog ultrazvuka u pogledu ozljeda ili drugih komplikacija povezanih s liječenjem ultrazvukom.

Zbog navedenog, na temelju ovih istraživanja, nije moguće odrediti učinak ultrazvuka na kroničnu križobolju.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza o ultrazvuku ostavlja mnoga otvorena pitanja. U ovom sustavnom pregledu pronađena je umjerena kvaliteta dokaza u pogledu funkcije donjeg dijela leđa. Dokazi o drugim ishodima bili su niske ili vrlo niske kvalitete. Postoji velika potreba za daljnjim većim i boljim istraživanjima.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveli: Marija Družijanić i Hrvoje Prkić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr